Konfigurace součásti Mail Anti-Virus

1. dubna 2021

ID 70873

Aplikace Kaspersky Internet Security umožňuje kontrolu zpráv elektronické pošty na výskyt nebezpečných objektů s použitím součásti Mail Anti-Virus. Součást Mail Anti-Virus se spustí v momentu spuštění operačního systému, setrvává trvale v paměti RAM počítače a kontroluje všechny e-mailové zprávy odesílané a přijímané prostřednictvím protokolů POP3, SMTP, IMAP a NNTP a zašifrovaných připojení (SSL) přes protokoly POP3, SMTP a IMAP.

Ve výchozím nastavení kontroluje součást Mail Anti-Virus příchozí i odchozí zprávy. V případě potřeby můžete povolit výlučnou kontrolu příchozích zpráv.

Postup konfigurace součásti Mail Anti-Virus:

 1. Otevřete hlavní okno aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko Settings 2019.png v dolní části okna.

  Otevře se okno Nastavení.

 3. V části Ochrana vyberte podčást Mail Anti-Virus.

  V okně se zobrazí nastavení součásti Mail Anti-Virus.

 4. Zkontrolujte, zda je přepínač v horní části okna, který povoluje nebo zakazuje Mail Anti-Virus, povolený.
 5. Vyberte úroveň zabezpečení:
  • Doporučeno. Je-li nastavena tato úroveň zabezpečení, součást Mail Anti-Virus kontroluje příchozí a odchozí zprávy a provádí heuristickou analýzu na úrovni Střední kontrola.
  • Nízká. Pokud vyberete tuto úroveň zabezpečení, Mail Anti-Virus kontroluje jen příchozí zprávy bez kontroly přiložených archivů.
  • Vysoká. Je-li nastavena tato úroveň zabezpečení, součást Mail Anti-Virus kontroluje příchozí a odchozí zprávy a provádí heuristickou analýzu na úrovni Hloubková kontrola.
 6. V části Akce při zjištění hrozby vyberte akci, kterou má součást Mail Anti-Virus provést při zjištění infikovaného objektu (například dezinfikovat).

Pokud v e-mailové zprávě nejsou rozpoznány žádné hrozby nebo pokud všechny infikované objekty byly úspěšně dezinfikovány, bude zpráva zpřístupněna. Pokud se součásti nezdaří dezinfikovat infikovaný objekt, součást Mail Anti-Virus přejmenuje nebo odstraní objekt ze zprávy a doplní předmět zprávy o upozornění, že zpráva byla zpracována v aplikaci Kaspersky Internet Security. Před odstraněním objektu aplikace Kaspersky Internet Security vytvoří jeho záložní kopii a zkopíruje ji do karantény.

Jakmile provedete upgrade na aktuálnější verzi aplikace, nastavení součásti Mail Anti-Virus nakonfigurovaná uživatelem nebudou uložená. Nová verze aplikace použije výchozí nastavení součásti Mail Anti-Virus.

Pokud aplikace Kaspersky Internet Security během kontroly objeví v textu zprávy heslo k archivu, s použitím hesla zkontroluje obsah archivu, zda neobsahuje malware. Heslo nebude uloženo. Před kontrolou se archiv rozbalí. Pokud se během rozbalování archivu aplikace zhroutí, rozbalené soubory můžete ručně odstranit v tomto umístění: %systemroot%\temp. Soubory mají předponu PR.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.