Řešení problémů s operačním systémem pomocí průvodce řešením potíží Microsoft Windows

1. dubna 2021

ID 82513

Spuštění průvodce řešením potíží Microsoft Windows:

 1. Otevřete hlavní okno aplikace.
 2. V dolní části okna klikněte na tlačítko Další nástroje.

  Otevře se okno Nástroje.

 3. Přejděte do části Čištění a optimalizace.
 4. Kliknutím na odkaz Řešení potíží Microsoft Windows spusťte průvodce řešením potíží Microsoft Windows.

Otevře se okno průvodce řešením potíží Microsoft Windows.

Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka Zpět a Další. Jakmile průvodce dokončí svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Hotovo. Pro zastavení průvodce kdykoli v průběhu jeho činnosti klikněte na tlačítko Storno.

Podívejme se na kroky průvodce podrobněji.

Spuštění obnovení operačního systému

 1. Pro fungování průvodce vyberte jednu ze dvou možností:
  • Vyhledat škody způsobené aktivitou malwaru. Průvodce vyhledá problémy a možná poškození.
  • Vrátit změny zpět. Průvodce vrátí opravy použité na dříve zjištěné problémy a poškození zpět.
 2. Klikněte na tlačítko Další.

Vyhledat problémy

Pokud jste vybrali možnost Vyhledat škody způsobené aktivitou malwaru, průvodce vyhledá problémy a možná poškození, která by měla být opravena. Po dokončení vyhledávání postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.

Výběr akcí sloužících k nápravě poškození

Všechna poškození odhalená v předchozím kroku jsou seřazena do skupin dle typu ohrožení. Pro každou skupinu poškození doporučuje společnosti Kaspersky řadu akcí pro jejich opravu.

K dispozici jsou tři skupiny:

 • Důrazně doporučované akce odstraňují problémy, které představují vážnou bezpečnostní hrozbu. Doporučujeme vám opravit všechna poškození z této skupiny.
 • Doporučené akce jsou určeny k odstranění problémů, které mohou představovat hrozbu. Doporučujeme vám opravit také poškození z této skupiny.
 • Další akce opravují poškození operačního systému, která nepředstavují akutní hrozbu, mohou však ohrozit bezpečnost počítače v budoucnu.

Rozbalením seznamu vybrané skupiny zobrazíte škody ve skupině.

Chcete-li spustit průvodce pro opravu konkrétního typu poškození, zaškrtněte políčko vedle popisu poškození. Ve výchozím nastavení průvodce opraví poškození patřící do skupiny doporučených a důrazně doporučených akcí. Pokud nechcete opravit konkrétní typ poškození, zaškrtnutí políčka vedle ní zrušte.

Zrušení zaškrtnutí u políček vybraných ve výchozím nastavení se důrazně nedoporučuje, váš počítač by tak zůstal zranitelný vůči hrozbám.

Po nastavení řady akcí, které má průvodce provést, klikněte na tlačítko Další.

Opravit poškození

Průvodce provede akce zvolené v předcházejícím kroku. Oprava poškození může určitou dobu trvat. Po dokončení opravy poškození průvodce automaticky postoupí do dalšího kroku.

Dokončení průvodce

Ukončete průvodce kliknutím na tlačítko Hotovo.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.