Dočasné používání aplikace Kaspersky Total Security

1. dubna 2021

ID 85251

Chcete-li vyzkoušet funkce aplikace Kaspersky Total Security, můžete dočasně přejít na její zkušební verzi. Poté si můžete případně zakoupit licenci pro její další používání.

Dočasné přepnutí na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security:

  1. Otevřete hlavní okno aplikace.
  2. V dolní části okna klikněte na tlačítko Další nástroje.

    Otevře se okno Nástroje.

  3. V okně Nástroje kliknutím na odkaz Přepnout na aplikaci Kaspersky Total Security a spusťte průvodce migrací.
  4. V okně průvodce migrací, které se otevře, klikněte na tlačítko Zkušební verze.
  5. Postupujte podle pokynů průvodce migrací.

V případě používání aplikace Kaspersky Anti-Virus v určitých regionech nebo na základě předplatného neumožňuje přechod na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security. V takovém případě se nezobrazí odkaz Přepnout na aplikaci Kaspersky Total Security.

některých oblastech vám při přechodu na aplikaci Kaspersky Internet Security tato aplikace nabídne, abyste si ještě jednou přečetli a vyjádřili souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem, Prohlášením ke službě Kaspersky Security Network (KSN) a Prohlášením týkajícím se zpracování dat pro marketingové účely.

Spuštění upgradu

V tomto kroku průvodce zobrazí zprávu s informací, že byly splněny všechny předpoklady nutné pro migraci na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security.

Chcete-li pokračovat v průvodci, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Odebrání nekompatibilních aplikací

V tomto kroku průvodce vyhledá v počítači jakékoli nainstalované aplikace, které nejsou s aplikací Kaspersky Total Security kompatibilní. Pokud průvodce takové nenajde, automaticky postoupí k dalšímu kroku. Pokud takové aplikace najde, vypíše je do seznamu a vyzve k jejich odinstalaci.

Po odinstalaci nekompatibilních aplikací bude zřejmě potřeba restartovat operační systém. Po restartu se průvodce automaticky spustí a pokračuje v migraci na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security.

Přepnutí na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security

V tomto kroku průvodce připraví součásti aplikace Kaspersky Total Security na používání, což může chvíli trvat. Jakmile se proces dokončí, průvodce automaticky přejde k dalšímu kroku.

Restartování aplikace

V tomto kroku migrace na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security je nutné aplikaci ukončit a znovu spustit.

Toho dosáhnete kliknutím na tlačítko Hotovo v okně průvodce.

Dokončení aktivace

Po restartování aplikace se otevře okno Správa licence aplikace Kaspersky Total Security s informacemi o délce doby, po kterou je možné používat danou zkušební verzi.

Pokud v době, kdy přepínáte na aplikaci Kaspersky Total Security, ještě neskončila platnost licence k aplikaci Kaspersky Internet Security, můžete nadále používat aplikaci Kaspersky Internet Security pod touto licencí na jiném počítači.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.