O součásti Soukromé procházení

1. dubna 2021

ID 93724

Některé weby používají ke sledování informací o vašich internetových aktivitách služby sledování. Tyto informace jsou poté analyzovány a použity pro účely zobrazování reklam.

Součást Soukromé procházení slouží jako prevence sběru dat o vaší aktivitě online.

V režimu zjišťování součást Soukromé procházení zjišťuje a počítá pokusy o sběr dat a zapisuje tyto informace do zprávy. Režim zjišťování je ve výchozím nastavení povolen a sběr dat je povolen na všech webech.

V režimu blokování součást Soukromé procházení zjišťuje a blokuje pokusy o sběr dat a informace o těchto pokusech zapisuje do zprávy. V tomto režimu je sběr dat blokován na všech webech kromě:

  • webů přidaných mezi výjimky
  • webů společnosti Kaspersky a jejích partnerů
  • webů, které by v důsledku blokování služeb sledování nemusely fungovat, a to podle informací dostupných společnosti Kaspersky

Počítadlo blokovaných pokusů o sběr dat zobrazuje celkový počet blokovaných pokusů o sběr dat na celém webu v závislosti na počtu stránek webu otevřených v prohlížeči. Pokud je v prohlížeči otevřena jedna stránka, počítají se pouze pokusy na této stránce webu. Pokud je v prohlížeči otevřeno několik stránek stejného webu, započítají se blokované pokusy o sběr dat na všech stránkách webu otevřených v prohlížeči.

Správu součásti Soukromé procházení lze provádět z rozhraní aplikace Kaspersky Internet Security nebo pomocí rozšíření Ochrana Kaspersky v prohlížeči.

Soukromé procházení má následující omezení:

  • Aplikace neblokuje sběr dat služeb sledování z kategorie „Sociální sítě“, pokud jste na webu příslušné sociální sítě.
  • Pokud webovou stránku, ze které pokus o sběr dat proběhl, nelze určit, aplikace Kaspersky Internet Security neblokuje její pokus o sběr dat ani o tom nezobrazí informaci.
  • Pokud lze určit webovou stránku, ze které pokus o sběr dat proběhl, ale nelze ji přiřadit k žádné webové stránce aktuálně otevřené v prohlížeči, aplikace Kaspersky Internet Security použije akci určenou v nastavení soukromého procházení (sběr dat zablokuje nebo povolí). Aplikace zobrazí informace o pokusu o sběr dat ve zprávách, ale nezahrne tyto informace do statistiky soukromého procházení zobrazované ve prohlížeči.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.