O aktualizacích databází a modulů aplikace

1. dubna 2021

ID 93957

Instalační balíček aplikace Kaspersky Internet Security obsahuje databáze a moduly aplikace. Použití těchto databází:

 • Většinu hrozeb zjišťuje aplikace Kaspersky Internet Security pomocí služby Kaspersky Security Network, která vyžaduje připojení k internetu.
 • Aplikace Kaspersky Internet Security vyhledává adware, programy pro automatické vytáčení ani jiný legitimní software, který mohou pachatelé využít k poškození počítače nebo osobních dat.

Pro získání plné ochrany doporučujeme aktualizovat databáze a moduly aplikace ihned po instalaci aplikace.

Databáze a moduly programu se aktualizují ve fázích:

 1. Aplikace Kaspersky Internet Security spustí aktualizaci databází a modulů aplikace podle určeného nastavení: automaticky, podle plánu nebo na vyžádání. Aplikace kontaktuje zdroj aktualizací, ve kterém je uložen balíček pro aktualizaci databází a modulů aplikace.
 2. Kaspersky Internet Security porovná stávající databáze s databázemi dostupnými ve zdroji aktualizací. Pokud se databáze liší, aplikace Kaspersky Internet Security stáhne chybějící části databází.

Aplikace poté použije aktualizované databáze a moduly aplikace k antivirové kontrole a kontrole počítače na přítomnost dalších hrozeb.

Zdroje aktualizací

Použít můžete následující zdroje aktualizací:

 • Aktualizační servery společnosti Kaspersky
 • Server HTTP nebo FTP
 • Síťovou složku

Co brát v úvahu při aktualizaci databází a modulů aplikace

Aktualizace databází a modulů aplikace má následující omezení a specifika:

 • Databáze jsou považovány za zastaralé po jednom dni a extrémně zastaralé po sedmi dnech.
 • Ke stažení aktualizačního balíčku ze serverů společnosti Kaspersky je potřeba připojení k internetu.
 • Aktualizace databází a modulů aplikace nejsou dostupné v následujících případech:
  • Platnost licence skončila a dodatečná lhůta nebo režim omezené funkčnosti nejsou dostupné.
  • Bylo vyčerpáno měřené mobilní připojení k internetu. Toto omezení platí pro počítače se systémem Microsoft Windows 8 a novějšími verzemi tohoto operačního systému, pokud jsou povoleny automatické nebo plánované aktualizace a byl nastaven limit pro přenos dat měřeného mobilního připojení. Pokud chcete, aby aplikace v takovém případě aktualizovala databáze a moduly aplikace, zrušte zaškrtnutí políčka Omezit provoz u měřených připojení v nabídce Nastavení → Nastavení sítě.
  • Aplikace je používána s předplatným a předplatné bylo pozastaveno na webu poskytovatele služeb.

Instalace aktualizačního balíčku

Aplikace Kaspersky Internet Security přijatý aktualizační balíček (opravu) instaluje automaticky. Instalaci aktualizačního balíčku dokončíte restartováním počítače. Až do restartování počítače je ikona aplikace v oznamovací oblasti červená a v okně Centrum oznámení aplikace Kaspersky Internet Security se zobrazuje výzva k restartování počítače.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.