Obsah souborů trasování, souborů výpisu paměti a souborů nastavení

12. dubna 2023

ID 171494

Poznámka: Ke všem souborům popsaným v této části má přístup pouze správce systému počítače a vlastník účtu počítače, v němž je nainstalována aplikace Kaspersky VPN.

1. Soubory trasování

Soubory trasování obsahují informace o událostech, které nastanou během provozu aplikace Kaspersky VPN. Soubory trasování se uchovávají místně ve vašem počítači v následující složce: ~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Trasování se ukládá do následujících souborů:

 • ksec_agent_<časová_značka>.log
 • ksec_app_<časová_značka>.log
 • ksec_daemon_<časová_značka>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<časová_značka>.log

Soubory trasování mohou obsahovat následující informace:

 • Informace o zařízení a operačním systému (jedinečné ID zařízení, typ zařízení, adresa MAC síťových zařízení, typ operačního systému, verze operačního systému)
 • Informace o aplikacích načítaných uživatelem (adresa URL, atributy, velikost souboru a informace o procesu, který příslušný soubor načetl)
 • Informace o spouštěných aplikacích a jejich modulech
 • Informace o provozu aplikace a jejích modulů
 • Informace o chybách a použití uživatelského rozhraní nainstalované aplikace společnosti Kaspersky
 • Informace o síťových připojeních a nastavení sítě: IP adresa vzdáleného počítače a počítače uživatele, IP adresa serverů DNS, adresa MAC přístupového bodu, název sítě, síla signálu, čísla portů u portů používaných k navázání připojení, síťový protokol, stav připojení v momentu vytvoření souboru, pověst sítě, nastavení proxy serveru – hodnota hash uživatelského jména a hesla
 • Informace o nastavení pro připojování k serverům společnosti Kaspersky
 • Informace o připojení k serverům Pango
 • Informace o typu licence (typ licence, oblast)
 • Informace o síťových paketech přijatých a odeslaných počítačem prostřednictvím telekomunikační sítě
 • Informace o odeslaných a přijatých e-mailech a zprávách odeslaných prostřednictvím aplikací pro zasílání rychlých zpráv
 • Informace o webu My Kaspersky: informace o uživatelských jménech a heslech k webu a obsahu souborů cookie
 • Veřejný certifikát serveru
 • Informace o jazyku národního prostředí, ID softwaru, přizpůsobení aplikace, verzi softwaru, jedinečném ID instalace aplikace, jedinečném ID počítače

Soubory trasování obsahují pouze informace nutné k opravě vad v aplikaci. Společnost Kaspersky pomocí souborů trasování prošetřuje incidenty spojené s chybami v provozu aplikace Kaspersky VPN.

Ve výchozím nastavení je vytváření souborů trasování zakázáno. Generování souborů trasování můžete povolit v nastavení aplikace.

Soubory trasování mohou být společnosti Kaspersky odesílány pouze ručně. Aplikace Kaspersky VPN neodesílá soubory trasování společnosti Kaspersky automaticky.

Způsob odesílání souborů trasování společnosti Kaspersky si můžete zvolit.

Před odesláním souborů trasování společnosti Kaspersky si prohlédněte jejich obsah.

Důležité: Soubory trasování mohou obsahovat osobní nebo citlivé informace. Odesláním souborů trasování společnosti Kaspersky souhlasíte s tím, že společnosti Kaspersky poskytnete všechny údaje obsažené v odesílaných souborech trasování, a souhlasíte se způsobem jejich odeslání.

2. Soubory výpisu paměti

Soubory výpisu paměti obsahují veškeré informace o pracovní paměti procesů aplikace v době vytvoření výpisu. Soubory výpisu paměti mohou obsahovat důvěrná data.

Soubory výpisu paměti generuje operační systém a zasílají se na servery společnosti Apple pouze s vaším souhlasem. Před odesláním souboru výpisu paměti si prohlédněte jeho obsah.

3. Další soubory

Kromě výše uvedeného aplikace Kaspersky VPN generuje další soubory s nastavením, které se uloží do počítače uživatele. Tyto soubory mohou obsahovat informace nezbytné k provozu softwaru: nastavení, interní databáze, konfigurační soubory.

Odborníci zákaznického servisu vás mohou požádat, abyste poskytli další soubory za účelem zkrácení času potřebného ke zpracování požadavků týkajících se chyb v softwaru. Uživatel odesílá tyto údaje ručně na žádost odborníků zákaznického servisu.

Odesláním dalších souborů nastavení zákaznickému servisu souhlasíte s poskytnutím všech údajů, které obsahují, a souhlasíte se způsobem zaslání souborů. Před odesláním těchto souborů si prohlédněte jejich obsah.

Tyto další soubory mohou obsahovat následující informace:

 • Nastavení proxy serveru – hodnota hash uživatelského jména a hesla
 • Přihlašovací údaje pro připojení k webu My Kaspersky
 • Názvy Wi‑Fi sítí, u nichž jsou nakonfigurována pravidla pro povolení zabezpečeného připojení

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.