Vytváření zpráv na vyžádání

23. května 2024

ID 100269

Postup vytvoření zprávy na vyžádání:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Zprávy.
 2. Vyberte kartu Na vyžádání.
 3. Klikněte na možnost Vytvořit zprávu.

  Otevře se okno Vytvořit zprávu ručně.

 4. V rozevíracím seznamu Období vyberte typ časového období, pro které chcete vygenerovat zprávu:
  • Vlastní označuje jakékoli časové období (k dispozici je posledních 124 dní).
  • Den označuje dobu od 00:00:00 do 23:59:59 vybraného dne (pokud je vybrán aktuální den, pak od 00:00:00 do času vytvoření zprávy).

   K dispozici je posledních 7 dní včetně aktuálního dne.

  • Týden označuje dobu od pondělí 00:00:00 do neděle 23:59:59 vybraného týdne (pokud je vybrán aktuální týden, pak od pondělí 00:00:00 do času vytvoření zprávy).

   K dispozici je posledních 17 týdnů včetně aktuálního týdne.

  • Měsíc označuje dobu od 00:00:00 1. dne vybraného měsíce do 23:59:59 posledního dne vybraného měsíce (pokud je vybrán aktuální měsíc, pak od 00:00:00 1. dne měsíce do času vytvoření zprávy).

   K dispozici jsou poslední 4 měsíce včetně aktuálního měsíce.

  • Rok označuje dobu od 00:00:00 1. ledna do 23:59:59 31. prosince vybraného roku (pokud je vybrán aktuální rok, pak od 00:00:00 1. ledna do času vytvoření zprávy).

   K dispozici jsou poslední 3 roky včetně aktuálního roku.

 5. Kliknutím do textového políčka v poli níže otevřete kalendář. V kalendáři vyberte časové období, které má být znázorněno ve zprávě.
 6. V rozevíracím seznamu Uzly vyberte adresu uzlu režimu, pro niž chcete získat zprávu, nebo Všechny uzly, pokud chcete získat zprávu pro všechny uzly.
 7. Pokud chcete zaslat nově vytvořenou zprávu e-mailem, ve skupině nastavení Nastavení doručování klikněte na možnost Přidat.

  Zobrazí se nová skupina nastavení pro doručení zprávy.

 8. Do pole E-mailové adresy zadejte adresy, na něž se má zpráva odeslat.

  Můžete zadat více adres oddělených středníky.

 9. V rozevíracím seznamu Formát vyberte formát souboru, který chcete použít při odesílání zprávy.
 10. V rozevíracím seznamu Jazyk vyberte jazyk zprávy.
 11. V případě potřeby můžete kliknutím na možnost Přidatpřidat novou skupinu nastavení nebo kliknutím na možnost vpravo od skupiny odebrat nepotřebnou skupinu.
 12. Klikněte na možnost Vygenerovat.

Zpráva je vytvořena. V tabulce na kartě Na vyžádání se zobrazují informace o zprávě. Nově vytvořenou zprávu si můžete stáhnout nebo odeslat e-mailem.

Viz také

Zprávy

Konfigurace naplánovaných zpráv

Konfigurace zobrazení tabulky zpráv

Filtrování a řazení zpráv

Zobrazení informací o zprávě

Obsah zprávy

Odstranění zpráv

Stažení zpráv

Zasílání zpráv e-mailem

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.