O počítačové ochraně před určitými legitimními aplikacemi

23. května 2024

ID 100338

Legitimní programy jsou programy, které mohou být nainstalovány a používány v počítačích uživatelů a jsou určeny k provádění úloh uživatele. Pokud legitimních programů ale využijí hackeři, určité typy mohou poškodit počítač uživatele a podnikovou síť LAN. Jestliže hackeři získají k těmto programům přístup nebo je nainstalují do počítače uživatele, některé funkce těchto programů mohou být použity k narušení zabezpečení počítače uživatele nebo podnikové sítě LAN.

Mezi tyto programy patří klienti IRC, číselníky, programy pro stahování souborů, nástroje pro sledování aktivity počítačového systému, nástroje pro správu hesel a internetové servery pro FTP, HTTP a Telnet.

Tyto programy jsou popsány v tabulce níže.

Legitimní programy

 

Typ

Název

Popis

Klient IRC

Klienti pro online chat

Uživatelé si tyto programy instalují za účelem komunikace s lidmi ve službě IRC (Internet Relay Chat). Hackeři jich využívají k šíření malwaru.

Dialer

Nástroje pro automatické vytáčení

Mohou navázat skryté telefonické připojení pomocí modemu.

Downloader

Programy pro stahování

Tyto programy mohou ve skrytém režimu stahovat soubory z webových stránek.

Monitor

Programy pro sledování

Tyto programy umožňují v počítači, v němž jsou nainstalovány, aktivity sledování (zobrazení toho, jaké programy jsou aktivní a jak si vyměňují data s programy nainstalovanými v jiných počítačích).

PSWTool

Nástroje pro obnovu hesel

Tyto programu umožňují prohlédnutí a obnovení zapomenutých hesel. Hackeři je tajně instalují do počítačů za stejným účelem.

RemoteAdmin

Programy pro vzdálenou správu

Tyto programy často používají správci systému. Umožňují získat přístup k rozhraní vzdáleného počítače pro jeho sledování a správu. Hackeři je tajně instalují do počítačů za stejným účelem: sledování a ovládání počítačů.

Legitimní programy pro vzdálenou správu se liší od trojských koní instalujících zadní vrátka pro vzdálenou správu. Trojské koně mohou vstoupit do systému a provést neoprávněnou instalaci sebe sama; legitimní programy tuto schopnost nemají.

Server-FTP

Servery FTP

Tyto programy slouží jako servery FTP. Hackeři je instalují do počítačů, aby získali vzdálený přístup přes protokol FTP.

Server-Proxy

Proxy servery

Tyto programy slouží jako proxy servery. Hackeři je instalují do počítačů, aby z nich posílali spam.

Server-Telnet

Servery Telnet

Tyto programy slouží jako servery Telnet. Hackeři je instalují do počítačů, aby získali vzdálený přístup přes protokol Telnet.

Server-Web

Webové servery

Tyto programy slouží jako webové servery. Hackeři je instalují do počítačů, aby získali vzdálený přístup přes protokol HTTP.

RiskTool

Nástroje pro správu virtuálního počítače

Nabízejí uživateli další funkce pro správu počítače. Tyto nástroje umožňují uživateli skrýt soubory nebo okna aktivních aplikací a ukončit aktivní procesy.

NetTool

Síťové nástroje

Tyto programy nabízejí uživateli počítače, v němž jsou nainstalovány, další možnosti pro interakci s ostatními počítači v síti. Tyto nástroje umožňují restartování jiných počítačů, zjišťování otevřených portů a spouštění programů, které jsou v počítačích nainstalovány.

Client-P2P

Klienti sítě P2P

Tyto programy umožňují používání peer-to-peer (P2P) sítí. Těchto programů mohou využít hackeři k šíření malwaru.

Client-SMTP

Klienti SMTP

Tyto programy odesílají e-mailové zprávy bez vědomí uživatele. Hackeři je instalují do počítačů, aby z nich posílali spam.

WebToolbar

Panely nástrojů webů

Tyto programy přidávají do rozhraní jiných programů panely nástrojů s vyhledávači.

FraudTool

Podvodné programy

Tyto programy se vydávají za jiné programy. Existují například podvodné antivirové programy, které zobrazují zprávy o zjištěném malwaru. Ve skutečnosti ale nenalezly ani nedezinfikovaly nic.

Viz také

Obecné nastavení ochrany

Konfigurace modulu Anti-Virus

Konfigurace kontroly odkazů

Konfigurace modulu Anti-Spam

Konfigurace modulu Anti-Phishing

Konfigurace filtrování obsahu

Konfigurace externích služeb

Příprava na konfiguraci ověřování odesílatele e-mailu pomocí SPF a DMARC u odchozích zpráv

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.