Domény a konfigurace pro směrování e-mailů

26. dubna 2024

ID 100458

Tato část obsahuje informace o tom, jak přidávat domény a e-mailové adresy do mapy přenosů, konfigurovat pro tyto domény směrování e-mailů, odebírat domény ze seznamu, konfigurovat režimy zabezpečení TLS u odchozích e-mailových zpráv a přidávat ke zprávám podpis DKIM.

Standardně používá Kaspersky Secure Mail Gateway pro směrování e-mailů nastavení vašeho serveru DNS. Směrování e-mailů můžete nakonfigurovat ručně. K tomu musíte vytvořit mapu přenosů. Do mapy přenosů zadejte názvy domén, jimž jsou e-mailové zprávy adresovány, a poté zadejte IP adresy nebo plně kvalifikované názvy domén (FQDN), na něž má Kaspersky Secure Mail Gateway směrovat zprávy adresované těmto doménám.

Příklad:

Postup přesměrování zpráv adresovaných doméně priklad.cz na adresu 192.168.0.1:25:

  1. Přidejte do mapy přenosů doménu priklad.cz.
  2. Jako cíl směrování zpráv adresovaných doméně priklad.cz zadejte IP adresu 192.168.0.1 a číslo portu 25.

Tato část rovněž popisuje konfiguraci směrování e-mailů u místních domén (relay_domains).

Místní domény (relay_domains) jsou domény vaší organizace, pro které Kaspersky Secure Mail Gateway přijímá e-mailové zprávy z libovolných zdrojů včetně nedůvěryhodných zdrojů. Kaspersky Secure Mail Gateway bude přijímat zprávy z nedůvěryhodných zdrojů pouze u domén, které určíte. Zprávy z nedůvěryhodných zdrojů určené jiným doménám budou odmítnuty.

Pokud nejsou zadány místní domény, Kaspersky Secure Mail Gateway nebude přijímat zprávy pro vaše interní poštovní servery.

V této části nápovědy

Zobrazení mapy přenosů u domén

Přidání záznamu do mapy přenosů a konfigurace směrování e-mailů (transport_map)

Úprava směrování e-mailů

Odstranění záznamu z mapy přenosů

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.