Konfigurace základního nastavení MTA

23. května 2024

ID 100477

Postup úprav základních nastavení MTA:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část NastaveníIntegrovaný agent MTAZákladní nastavení.
 2. Do pole Název domény zadejte název domény aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway (mydomain), kterou budou všechny uzly clusteru sdílet.
 3. Vyberte název, který budou uzly clusteru používat jako název hostitele (myhostname):
  • Pokud chcete, aby každý uzel používal svůj vlastní plně kvalifikovaný název domény, který mu byl přiřazen během nasazení, vyberte možnost Používat FQDN uzlů clusteru.
  • Pokud chcete, aby všechny uzly klastru používaly běžný název, vyberte Použít zadaný název hostitele a do textového pole zadejte úplný název domény Kaspersky Secure Mail Gateway.
 4. Do pole Limit velikosti zprávy (v bajtech) zadejte v bajtech maximální velikost e-mailové zprávy včetně záhlaví SMTP, kterou může předávat Kaspersky Secure Mail Gateway (message_size_limit).

  Pokud nevyžadujete žádný limit, zadejte hodnotu 0.

  Výchozí hodnota je 20971520 bajtů (20 MB).

 5. Vytvořte seznam důvěryhodných sítí a síťových hostitelů, kteří mohou zasílat e-mailové adresy prostřednictvím aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway (mynetworks). Chcete-li tak učinit, zadejte do pole Důvěryhodné sítě IP adresy hostitele a/nebo síťové adresy ve formátu CIDR a stiskněte ENTER.

  V zásadě jde o interní sítě a síťové hostitele vaší organizace. Můžete například zadat IP adresy serverů Microsoft Exchange používaných ve vaší organizaci.

  Adresy můžete zadat po jedné nebo vložit celý seznam sítí oddělených středníkem.

  Pokud nejsou důvěryhodné sítě zadány, Kaspersky Secure Mail Gateway nebude přijímat zprávy od interních poštovních serverů a přesměrovávat je mimo síť vaší organizace.

 6. V části Cílová adresa e-mailu vyberte, jak bude Kaspersky Secure Mail Gateway předávat e-mailové zprávy:
  • Pokud chcete pro směrování e-mailů používat nastavení serveru DNS, vyberte možnost Odeslat přímo.
  • Pokud chcete zprávy odesílat prostřednictvím hraniční brány, vyberte možnost Odeslat prostřednictvím hraniční brány.
 7. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost hraniční brány:
  1. Zadejte adresu a port hraniční brány (relayhost). Kaspersky Secure Mail Gateway bude přesměrovávat všechny zprávy na tuto adresu.

   Můžete zadat adresu IPv4 (například: 192.168.0.1), adresu IPv6 (například: 2607:f0d0:1002:51::4), název domény nebo FQDN.

   Pokud jste nakonfigurovali směrování e-mailů u jednotlivých domén, Kaspersky Secure Mail Gateway bude přesměrovávat e-mailové zprávy na adresy zadané u každé domény.

  2. Pokud jste zadali název domény, můžete pro ni povolit vyhledávání záznamů MX. To provedete zaškrtnutím políčka Použít vyhledávání MX.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Je nakonfigurováno základní nastavení MTA.

Viz také

Úpravy nastavení MTA

Konfigurace rozšířeného nastavení MTA

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.