Přidání klíče DKIM do nastavení serveru DNS

23. května 2024

ID 102272

Postup přidání veřejného klíče DKIM do nastavení vašeho serveru DNS:

 1. Přihlaste se k vašemu serveru DNS pod účtem správce.
 2. Najděte stránku s informacemi o aktualizaci záznamů DNS domény, pro jejíž adresy chcete nakonfigurovat přidávání podpisu DKIM k odchozím zprávám.

  Tato stránka se může jmenovat například Správa DNS, Správa názvového serveru nebo Rozšířené nastavení.

 3. U domény, pro jejíž adresy chcete nakonfigurovat přidávání podpisu DKIM k odchozím zprávám, najděte záznamy ve formátu TXT.
 4. V seznamu záznamů ve formátu TXT přidejte u konkrétní domény záznam DNS veřejného klíče DKIM s následujícím obsahem:

  <selektor>._domainkey.<název domény, u níž chcete přidat veřejný klíč DKIM>. IN TXT ( "v=<DKIM verze>; k=rsa; s=email" "p=<záznam DNS veřejného klíče DKIM>")

   

  Příklad záznamu DNS u veřejného klíče DKIM:

  sel1._domainkey.test.example.com. IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; s=email; "

  "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArqGgYtLwpVAFRDf+YfRK0aB5Qbne2xMAEye/aH4fLf7cOuOcWz/x5f33uxSpL8YwPgEXPoFogKWTFCqMUUBreHx1mbfgBn+uGYvlxJEXyFFmiMKHO0yTJntPrWxsCnF10ZSf5lBL/olqmgCTgkpBG11PcvCJq0bdEyWQ50avMCfg3zoean8CsiJUb91TWIy08T8HoW0huyQ3"

  "W82jMhAYvO8FMgI1rbwaH7z3tlQxnGqc49+lRpz7T+p1Tl6Bs2iU8h2m1mIupIsNHF4Q+UtGNl9jaajhyz+NMmjLVTlaZvpbS3xODSBnZdpAXywUa4hfQsto1cHSAwEWsk90IQ/HHwIDAQAB")

  Podrobnosti o nastavení konfigurace záznamu DNS veřejného klíče DKIM najdete v dokumentu RFC 5617.

 5. Uložte změny.

Syntax vzorového záznamu DNS je poskytnuta za účelem přidání do nastavení serveru BIND DNS. Syntax záznamu DNS přidávaného do jiných serverů DNS se mohou od uvedených příkladů mírně lišit.

Viz také

Podpis DKIM u odchozích zpráv

Vytvoření klíče DKIM

Zobrazení informací o klíči DKIM

Import souboru DKIM ze souboru

Odstranění klíče DKIM

Načtení záznamu DNS z veřejného klíče DKIM

Konfigurace podpisu DKIM při přechodu na Kaspersky Secure Mail Gateway 2.0 MR1

Vytvoření klíče DKIM

Import souboru DKIM ze souboru

Odstranění klíče DKIM

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.