Přidání serveru KATA

23. května 2024

ID 138416

Pokud používáte verzi KATA starší než 5.0, můžete nakonfigurovat integraci pouze s jedním serverem KATA.

Postup přidání serveru KATA:

 1. Ve webovém rozhraní aplikace vyberte NastaveníExterní službyOchrana KATA.
 2. Vyberte kartu Nastavení.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat server KATA ve skupině nastavení Server KATA.

  Otevře se okno Přidat server KATA.

 4. Do pole IP adresa zadejte plně kvalifikovaný název domény (FQDN) nebo adresu IPv4 serveru KATA, na kterém je nainstalována součást Řídicí uzel.

  Při integraci s clusterem více serverů verze КАТА 5.0 nebo novější zadejte hodnotu 127.0.0.1.

  Adresy IPv6 nejsou podporovány.

 5. Do pole Port zadejte připojovací port serveru KATA.

  Výchozí hodnota je 443.

  Při integraci s více servery verze КАТА 5.0 nebo novější zadejte hodnotu 8000.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

  Pole Digitální otisk SHA256 zobrazuje otisk certifikátu serveru KATA.

 7. Zkontrolujte zadané údaje a ujistěte se, že digitální otisk certifikátu zobrazený ve webovém rozhraní souhlasí s otiskem certifikátu serveru KATA. Pokud se otisky shodují, klikněte na tlačítko Potvrdit.

Server KATA bude přidán. Informace o serveru se zobrazují v části Ochrana KATA na kartě Nastavení ve skupině nastavení Server KATA.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.