Zobrazení celkových statistik

23. května 2024

ID 144341

Informace o karanténě KATA se zobrazí pouze v případě, že je nakonfigurována integrace KATA.

Postup zobrazení souhrnných statistik všech uzlů clusteru:

V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Fronta zpráv.

Zobrazí se tyto informace:

  • Fronta MTA, využito. Kumulativní velikost zpráv ve všech frontách programu Postfix a procento obsazeného místa na disku.
  • Fronta MTA, zprávy. Aktuální celkový počet zpráv ve všech frontách programu Postfix.
  • Karanténa Anti-Spam, využito. Velikost karantény modulu Anti-Spam a její využití v procentech z maximální velikosti nastavené v nastavení modulu Anti-Spam.
  • Karanténa Anti-Spam, zprávy. Aktuální počet zpráv v karanténě modulu Anti-Spam.
  • Karanténa KATA, využito. Velikost karantény KATA a procento využití karantény KATA ve srovnání s maximální velikostí definovanou v nastavení ochrany KATA.
  • Karanténa KATA, zprávy. Aktuální počet zpráv v karanténě KATA.

Můžete také zobrazit jednotlivé statistiky pro každý uzel clusteru.

Viz také

Fronta zpráv

Zobrazení tabulky zpráv ve frontě

Povolení a zakázání přenosu a příjímání zpráv

Zobrazení statistik podle uzlu

Řazení zpráv ve frontě

Filtrování a hledání zpráv ve frontě

Nucené doručení zpráv ve frontě

Odstranění zpráv ve frontě

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.