Konfigurace modulu Anti-Spam

23. května 2024

ID 149850

Modul Anti-Spam kontroluje pouze prvních 50 MB zprávy. Je-li zpráva větší, zbytek se nekontroluje a stav je přiřazen na základě prvních 50 MB.

Postup konfigurace modulu Anti-Spam:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část NastaveníObecnéOchrana.
 2. Vyberte kartu Anti-Spam.
 3. Přepínačem Použít Anti-Spam povolte nebo zakažte modul Anti-Spam.

  Standardně je modul Anti-Spam povolen.

 4. Pokud jste v předchozím kroku povolili modul Anti-Spam, nakonfigurujte následující nastavení:
  1. Přepínačem Použít Moebius povolte nebo zakažte službu Moebius.

   Služba Moebius je standardně zakázána.

  2. Pomocí přepínače Ochrana před falšováním identity AD povolte nebo zakažte ochranu proti spoofingovým útokům.

   Ochrana proti spoofingovým útokům je ve výchozím nastavení zakázána.

  3. Pokud jste v předchozím kroku povolili ochranu proti spoofingovým útokům, použijte pole LDAP skupiny: distinguishedName k určení skupiny Active Directory, jejíž uživatelé a kontakty získají tuto ochranu.

   Ochrana se použije na kontakty skupiny, pokud je v nastavení připojení k serveru LDAP povoleno přijímání e-mailových adres kontaktů a synchronizace se serverem LDAP proběhla úspěšně.

   Můžete přidat pouze jednu skupinu. Počet záznamů ve skupině obsahující e-mailovou adresu nesmí být vyšší než 10 000. Když je tento počet překročen, ochrana proti spoofingovým útokům bude aplikována na 10 000 náhodně vybraných uživatelů a kontaktů z této skupiny.

  4. Přepínačem Reputace IP a domény můžete povolit nebo zakázat používání databází modulu Anti-Spam ke kontrole reputace IP adres a domén, které byly zdrojem zpráv.

   Kontrola reputace IP adres a domén je ve výchozím nastavení aktivní.

  5. Přepínačem Použít karanténu součásti Anti-Spam povolte nebo zakažte karanténu modulu Anti-Spam.

   Je-li karanténa modulu Anti-Spam povolena, jsou do ní ukládány e-mailové zprávy menší než 200 MB, které nemají konečný výsledek kontroly modulem Anti-Spam.

   Změna výchozího nastavení karantény modulu Anti-Spam může snížit úroveň zjišťování spamu.

  6. V podčásti Maximální doba kontroly (s) zadejte maximální dobu trvání kontroly zprávy modulem Anti-Spam v sekundách.

   Možné hodnoty: celá čísla od 1 do 600. Výchozí hodnota: 30.

   Pokud není kontrola zprávy modulem Anti-Spam dokončena v zadaném časovém limitu, Kaspersky Secure Mail Gateway:

   • Ukončí kontrolu zprávy (akce Přeskočit).
   • Přiřadí zprávě stav Chyba.
   • Doručí zprávu příjemci.
   • Přidá záznam do protokolu událostí /var/log/ksmg-messages.
 5. Do pole Maximální délka karantény (s) zadejte dobu, po kterou se má zpráva v karanténě modulu Anti-Spam uchovávat před doručením příjemci.

  Možné hodnoty: celá čísla od 1 do 86400. Výchozí hodnota: 3000.

 6. Do pole Maximální počet zpráv zadejte počet zpráv, po jehož dosažení nebudou do karantény ukládány další zprávy.

  Pokud nevyžadujete žádný limit, zadejte hodnotu 0.

  Možné hodnoty: celá čísla od 0 do 9007199254740993. Výchozí hodnota: 0.

 7. Do pole Maximální velikost karantény (MB) zadejte velikost karantény, po jejímž překročení nebudou do karantény ukládány další zprávy.

  Minimální hodnota je 1 MB. Výchozí hodnota je 1024 MB (1 GB).

  Pokud výsledek kontroly modulu Anti-Spam není pro zprávu konečný, ale zprávu nelze umístit do karantény součásti Anti-Spam z důvodu aktivace limitu, je zprávě přiřazen stav Nezjištěné.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Modul Anti-Spam je nakonfigurován.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.