Třídy událostí skupiny Nastavení

23. května 2024

ID 151758

V těle zpráv CEF pro třídy událostí skupiny Nastavení můžete použít klíče v souladu s jejich sémantikou (viz tabulka níže).

Přípustné hodnoty polí pro třídy událostí skupiny Nastavení

Klíč

Hodnota

cn1

Číslo úlohy.

cn1Label

Hodnota je vždy TaskId.

cs1

Název úlohy.

cs1Label

Hodnota je vždy TaskName.

duser

Uživatel, jehož nastavení byla změněna.

suser

Uživatel, který změnil nastavení.

act

Hodnota je vždy changed.

Každá třída událostí skupiny Nastavení může obsahovat pouze klíče, které jsou pro ni relevantní (viz tabulka níže).

Relevantní klíče pro třídy událostí skupiny Nastavení

Třída události

Relevantní klíče

LMS_EV_SETTINGS_CHANGED

cn1, cn1Label, cs1, cs1Label, act

LMS_EV_ALL_SETTINGS_CHANGED

suser

LMS_EV_PERSONAL_SETTINGS_CHANGED

suser, duser

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.