Třídy událostí skupiny Úlohy

23. května 2024

ID 151759

V těle zpráv CEF pro třídy událostí skupiny Úlohy můžete použít klíče v souladu s jejich sémantikou (viz tabulka níže).

Přípustné hodnoty polí pro třídy událostí skupiny Úlohy

Klíč

Hodnota

deviceProcessName

Název úlohy.

cs1

Provozní režim aplikace (kontrola v reálném čase / konfigurační režim).

cs1Label

Hodnota je vždy Mode.

Každá třída událostí skupiny Úlohy může obsahovat pouze klíče, které jsou pro ni relevantní (viz tabulka níže).

Relevantní klíče pro třídy událostí skupiny Úlohy

Třída události

Relevantní klíče

LMS_EV_PROCESS_CRASHED

deviceProcessName

LMS_EV_RESTARTED

deviceProcessName

LMS_EV_PRODUCT_STARTED

cs1, cs1Label

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.