Třídy událostí skupiny Záloha

23. května 2024

ID 151761

V těle zpráv CEF pro třídy událostí skupiny Záloha můžete použít klíče v souladu s jejich sémantikou (viz tabulka níže).

Přípustné hodnoty polí pro třídy událostí skupiny Záloha

Klíč

Hodnota

cn1

Velikost zprávy.

cn1Label

Hodnota je vždy MessageSize.

cn2

Maximální velikost zálohy.

cn2label

Hodnota je vždy MaxBackupSize.

cn3

Počet zpráv v záloze.

cn3Label

Hodnota je vždy MessageCount.

cs1

ID zprávy v záloze.

cs1Label

Hodnota je vždy MessageId.

cnt

Počet chyb za posledních 10 minut.

act

Akce, která se má provést se zprávou v záloze (doručit/odstranit).

suser

Uživatel, který provedl akci se zprávou v záloze.

cs2

Stav kontroly modulem Anti-Virus.

cs2Label

Hodnota je vždy AvStatus.

cs3

Stav kontroly odkazu.

cs3Label

Hodnota je vždy MlfStatus.

cs4

Stav ochrany modulem Anti-Spam.

cs4Label

Hodnota je vždy AsStatus.

cs5

Stav ochrany modulem Anti-Phishing.

cs5Label

Hodnota je vždy ApStatus.

cs6

Název škodlivého objektu.

cs6Label

Hodnota je vždy Threat.

cs7

Stav filtrování obsahu.

cs7Label

Hodnota je vždy CfStatus.

duser

Seznam příjemců zprávy. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.

reason

Popis chyby.

Každá třída událostí skupiny Záloha může obsahovat pouze klíče, které jsou pro ni relevantní (viz tabulka níže).

Relevantní klíče pro třídy událostí skupiny Záloha

Třída události

Relevantní klíče

LMS_EV_BACKUP_ADD_ERROR

cs1, cs1Label, cnt

LMS_EV_BACKUP_ROTATE_ERROR

reason, cnt

LMS_EV_BACKUP_MESSAGE_RESTORE

cs1, cs1Label, act, suser, cs2, cs2Label, cs3, cs3Label, cs4, cs4Label, cs5, cs5Label, cs6, cs6Label, duser

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.