Třídy událostí skupiny Licence

23. května 2024

ID 151763

V těle zpráv CEF pro třídy událostí skupiny Licence můžete použít klíče v souladu s jejich sémantikou (viz tabulka níže).

Přípustné hodnoty polí pro třídy událostí skupiny Licence

Klíč

Hodnota

cs1

Sériové číslo licenčního klíče.

cs1Label

Hodnota je vždy LicenseID.

cs2

Provozní režim aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway v souladu s licencí.

cs2Label

Hodnota je vždy FunctionalityLevel.

cs3

Typ licence.

cs3Label

Hodnota je vždy KeyType.

cn1

Počet dní do vypršení platnosti licence.

cn1Label

Hodnota je vždy DaysLeft.

reason

Popis chyby.

deviceCustomDate1

Datum vypršení platnosti licence.

deviceCustomDate1Label

Hodnota je vždy ExpirationDate.

Každá třída událostí skupiny Licence může obsahovat pouze klíče, které jsou pro ni relevantní (viz tabulka níže).

Relevantní klíče pro třídy událostí skupiny Licence

Třída události

Relevantní klíče

LMS_EV_LICENSE_OK

cs1, cs1Label, cs2, cs2Label

LMS_EV_LICENSE_INVALID

cs1, cs1Label, reason

LMS_EV_NO_LICENSE

Žádná hodnota

LMS_EV_LICENSE_BLACKLISTED

cs1, cs1Label

LMS_EV_LICENSE_TRIAL_EXPIRED

cs1, cs1Label, deviceCustomDate1, deviceCustomDate1Label

LMS_EV_LICENSE_EXPIRED

cs1, cs1Label, deviceCustomDate1, deviceCustomDate1Label

LMS_EV_LICENSE_ERROR

reason

LMS_EV_LICENSE_INSTALLED

cs1, cs1Label, cs2, cs2Label, cs3, cs3Label

LMS_EV_LICENSE_UPDATED

cs1, cs1Label, cs2, cs2Label, cs3, cs3Label, deviceCustomDate1, deviceCustomDate1Label

LMS_EV_GRACE_PERIOD

cs1, cs1Label, cn1, cn1Label

LMS_EV_LICENSE_REVOKED

cs1, cs1Label

LMS_EV_LICENSE_EXPIRES_SOON

cs1, cs1Label, cn1, cn1Label

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.