Třídy událostí skupiny Karanténa

26. dubna 2024

ID 151772

V těle zpráv CEF pro třídy událostí skupiny Karanténa můžete použít klíče v souladu s jejich sémantikou (viz tabulka níže).

Přípustné hodnoty polí pro třídy událostí skupiny Karanténa

Klíč

Hodnota

cs1

ID zprávy.

cs1Label

Hodnota je vždy MessageId.

cs2

Seznam pravidel oddělených čárkami.

cs2Label

Hodnota je vždy Rules.

cs3

Účet, pod kterým byla akce u zprávy provedena.

cs3Label

Hodnota je vždy Account.

src

IP adresa, ze které byla zpráva přijata.

duser

Seznam příjemců zprávy. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.

suser

Odesílatel pošty. Adresa je převzata z relace SMTP.

act

Akce provedená u zprávy ( pokračovat / odstranit).

Každá třída událostí skupiny Karanténa může obsahovat pouze klíče, které jsou pro ni relevantní (viz tabulka níže).

Relevantní klíče pro třídy událostí skupiny Karanténa

Třída události

Relevantní klíče

LMS_EV_ASP_QUARANTINE

cs1, cs1Label, src, suser, cs3, cs3Label, act

LMS_EV_KATA_QUARANTINE

cs1, cs1Label, cs2, cs2Label, scr, suser, duser, act, cs3, cs3Label

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.