Popis objektů MIB aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

23. května 2024

ID 181254

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o objektech MIB aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway.

Události, ke kterým dojde během provozu aplikace

Události, ke kterým dojde během provozu aplikace

Symbolický název

Popis

Parametry

Identifikátor objektu (OID)

updateErrorEvent

Aktualizace databází aplikace skončila s chybou.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Důvod chyby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.10

aspBasesCompilationFailedEvent

Kompilace databází součásti Anti-Spam skončila s chybou.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.30

avBasesOutdatedEvent

Antivirové databáze jsou zastaralé.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.100

avBasesObsoletedEvent

Antivirové databáze jsou značně zastaralé.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.120

aspBasesOutdatedEvent

Databáze součásti Anti-Spam jsou zastaralé.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.130

aspBasesObsoletedEvent

Databáze modulu Anti-Spam jsou zastaralé.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.140

apBasesOutdatedEvent

Databáze součásti Anti-Phishing jsou zastaralé.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.150

apBasesObsoletedEvent

Databáze součásti Anti-Phishing jsou značně zastaralé.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.160

backupAddErrorEvent

Při přidávání zprávy do zálohy došlo k chybě.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • ID zprávy.
 • Důvod chyby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.200

backupRotateErrorEvent

Při odstraňování zpráv ze zálohy došlo k chybě.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Důvod chyby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.210

backupLimitReachedEvent

Bylo dosaženo maximální povolené velikosti zálohy.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Počet zpráv.
 • Celková velikost zpráv.
 • Maximální povolená velikost zálohy.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.220

licenseInstalledEvent

Byl přidán aktivační kód nebo soubor klíče.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.300

licenseUpdatedEvent

Stav licenčního klíče se změnil.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.
 • Typ licence.
 • Typ funkce.
 • Datum vypršení platnosti licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.360

gracePeriodEvent

Dodatečná lhůta licence začala.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.
 • Počet dní do konce dodatečné lhůty.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.380

licenseRevokedEvent

Aktivační kód nebo soubor klíče byl odstraněn.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.310

licenceExpiresSoonEvent

Licence brzy vyprší.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.
 • Počet dní do vypršení platnosti licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.320

licenceExpiredEvent

Licence vypršela.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.
 • Datum vypršení platnosti licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.330

licenseTrialPeriodIsOverEvent

Zkušební licence vypršela.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.
 • Datum vypršení platnosti licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.340

licenceBlacklistedEvent

Na seznam zakázaných položek byl přidán aktivační kód nebo soubor klíče.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Sériové číslo licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.350

taskCrashEvent

Proces aplikace selhal.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Úplná cesta k binárnímu souboru.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.400

taskRestartEvent

Proces aplikace byl restartován.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Úplná cesta k binárnímu souboru.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.410

productStartEvent

Aplikace byla spuštěna. K této události dojde po spuštění všech služeb nezbytných pro provoz aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.420

threatDetectedEvent

Byla zjištěna hrozba.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • ID zprávy na poštovním serveru.
 • Stav modulu Anti-Virus.
 • Seznam detekovaných objektů.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.510

antiVirusErrorEvent

Chyba modulu Anti-Virus.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • ID zprávy na poštovním serveru.
 • Důvod chyby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.520

antiSpamErrorEvent

Chyba modulu Anti-Spam.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • ID zprávy na poštovním serveru.
 • Důvod chyby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.530

ksnConnectionStatusEvent

Stav připojení k serveru KSN se změnil.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Nový stav připojení k serveru KSN.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.700

clusterConsistencyErrorEvent

Chyba stavu serveru. Například neexistuje žádný server s řídicím uzlem.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Chybová zpráva.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.1600

clusterEmergencyStateEvent

Aplikace se přepnula do nouzového režimu.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Chybová zpráva.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.1610

settingsSynchronizationErrorEvent

Chyba při synchronizaci nastavení mezi uzlem s řídicí a sekundární rolí.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Chybová zpráva.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.1620

ldapCacheUpdateEvent

Synchronizace dat se službou Active Directory je dokončena.

 • FQDN uzlu, kde k události došlo.
 • Stav synchronizace mezipaměti LDAP.
 • Stav synchronizace dat pro automatické doplňování uživatelských účtů.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.1.910

Statistiky modulu Anti-Virus

Statistiky modulu Anti-Virus

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

antivirusStatistics.notDetectedMessages

Počet zkontrolovaných zpráv, ve kterých nebyly zjištěny žádné hrozby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.1.0

antivirusStatistics.infectedMessages

Počet zpráv, ve kterých byly zjištěny hrozby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.2.0

antivirusStatistics.encryptedMessages

Počet zpráv, jejichž šifrované přílohy (chráněné heslem) nebylo možné zkontrolovat.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.4.0

antivirusStatistics.docWithMacroMessages

Počet zpráv obsahujících přílohy s makry.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.5.0

antivirusStatistics.scanErrors

Počet zpráv, jejichž zpracování vedlo k chybám.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.6.0

antivirusStatistics.notScannedSettingsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontroly hrozeb na základě definovaných nastavení modulu Anti-Virus.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.7.0

antivirusStatistics.notScannedViolationsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontroly hrozeb kvůli problémům s licencí nebo problémům s databázemi aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.2.8.0

Statistiky databáze modulu Anti-Virus

Statistiky databáze modulu Anti-Virus

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

antivirusbasesStatistics.basesDate

Datum a čas poslední aktualizace databází modulu Anti-Virus.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.6.1.0

antivirusbasesStatistics.basesRecordCount

Počet záznamů v databázích modulu Anti-Virus.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.6.2.0

antivirusbasesStatistics.basesStatus

Aktuální stav databází modulu Anti-Virus.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.6.3.0

Statistika součásti Kontrola odkazů

Statistika součásti Kontrola odkazů

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

linksScanning.notDetectedMessages

Počet zkontrolovaných zpráv, ve kterých nebyly zjištěny žádné odkazy.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.12.1.0

linksScanning.linksScanningMessages

Počet zpráv, ve kterých program zjistil škodlivé reklamní odkazy nebo odkazy spojené s legitimními aplikacemi, které by mohli zneužít hackery.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.12.3.0

linksScanning.scanErrors

Počet zpráv, jejichž zpracování vedlo k chybám.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.12.4.0

linksScanning.notScannedSettingsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontroly škodlivých odkazů na základě definovaných nastavení součásti Kontrola odkazů.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.12.5.0

linksScanning.notScannedViolationsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z prověřování škodlivých odkazů kvůli problémům s licencí nebo problémům s databázemi aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.12.6.0

Statistiky modulu Anti-Spam

Statistiky modulu Anti-Spam

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

antispamStatistics.notDetectedMessages

Počet zkontrolovaných zpráv, ve kterých nebyl zjištěn žádný spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.1.0

antispamStatistics.spamMessages

Počet zpráv, ve kterých byl zjištěn spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.2.0

antispamStatistics.probableSpamMessages

Počet zpráv, ve kterých byl zjištěn pravděpodobný spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.3.0

antispamStatistics.antiSpamQuarantinedMessages

Maximální počet zpráv v karanténě modulu Anti-Spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.5.0

antispamStatistics.scanErrors

Počet zpráv, jejichž zpracování vedlo k chybám.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.6.0

antispamStatistics.notScannedSettingsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontroly modulu Anti-Spam na základě definovaných nastavení modulu Anti-Spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.7.0

antispamStatistics.notScannedViolationsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontroly modulu Anti-Spam kvůli problémům s licencí nebo problémům s databázemi aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.8.0

antispamStatistics.massMail

Počet zpráv označených jako hromadná pošta.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.3.9.0

Statistiky databáze modulu Anti-Spam

Statistiky databáze modulu Anti-Spam

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

antispambasesStatistics.basesDate

Datum a čas poslední aktualizace databází modulu Anti-Spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.7.1.0

antispambasesStatistics.basesStatus

Aktuální stav databází modulu Anti-Spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.7.2.0

Statistiky modulu Anti-Phishing

Statistiky modulu Anti-Phishing

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

antiphishingStatistics.notDetectedMessages

Počet zkontrolovaných zpráv, ve kterých nebyl zjištěn žádný phishingový obsah.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.10.1.0

antiphishingStatistics.phishingMessages

Počet zpráv, ve kterých byl zjištěn phishingový obsah.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.10.2.0

antiphishingStatistics.scanErrors

Počet zpráv, jejichž zpracování vedlo k chybám.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.10.4.0

antiphishingStatistics.notScannedSettingsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z phishingové kontroly na základě definovaných nastavení modulu Anti-Phishing.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.10.5.0

antiphishingStatistics.notScannedViolationsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontroly modulem Anti-Phishing kvůli problémům s licencí nebo problémům s databázemi aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.10.6.0

Statistiky databáze modulu Anti-Phishing

Statistiky databáze modulu Anti-Phishing

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

antiphishingbasesStatistics.basesDate

Datum a čas poslední aktualizace databází modulu Anti-Phishing.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.11.1.0

antiphishingbasesStatistics.basesStatus

Aktuální stav databází modulu Anti-Phishing.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.11.2.0

Statistiky modulu Filtrování obsahu

Statistiky modulu Filtrování obsahu

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

cfStatistics.notDetectedMessages

Počet kontrolovaných objektů, u kterých nebyla provedena žádná akce.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.4.1.0

cfStatistics.sizeExceededMessages

Počet objektů, které byly větší než maximální povolená velikost definovaná v nastavení modulu Filtrování obsahu.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.4.2.0

cfStatistics.prohibitedTypeMessages

Počet zpráv obsahujících zakázané typy příloh.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.4.3.0

cfStatistics.prohibitedNameMessages

Počet zpráv obsahujících přílohy se zakázanými názvy.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.4.4.0

cfStatistics.notScannedSettingsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z kontrol modulem Filtrování obsahu na základě definovaných nastavení.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.4.5.0

cfStatistics.notScannedViolationsMessages

Počet zpráv, které byly vyloučeny z prověřování modulem Filtrování obsahu kvůli problémům s licencí nebo problémům s databázemi aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.4.6.0

Statistiky uplatněných akcí

Statistiky uplatněných akcí

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

actionStatistics.notDetectedMessages

Počet zpráv, u kterých nebyla provedena žádná akce na základě výsledků kontroly všemi povolenými moduly aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.1.0

actionStatistics.disinfectedMessages

Počet dezinfikovaných zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.2.0

actionStatistics.attachmentDeletedMessages

Počet zpráv, jejichž infikované přílohy byly odstraněny.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.3.0

actionStatistics.deletedMessages

Počet odstraněných zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.4.0

actionStatistics.rejectedMessages

Počet odmítnutých zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.5.0

actionStatistics.quarantinedMessages

Počet zpráv umístěných do karantény, protože jejich zpracování bylo odloženo.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.6.0

actionStatistics.skippedMessages

Počet zpráv, ve kterých alespoň jeden modul kontroly zjistil hrozbu nebo vygeneroval chybu kontroly a u nichž byla provedena akce Přeskočit.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.7.0

actionStatistics.unprocessedMessages

Počet zpráv, které byly přeskočeny všemi moduly z důvodu nedostupných databází aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.5.8.0

Statistiky aplikace

Statistiky aplikace

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

productinfoStatistics.applicationName

Název aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.8.1.0

productinfoStatistics.applicationVersion

Verze aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.8.2.0

productinfoStatistics.installDate

Datum a čas instalace aplikace.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.8.3.0

productinfoStatistics.licenseExpireDate

Datum a čas vypršení platnosti licence.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.8.4.0

productinfoStatistics.licenseStatus

Aktuální stav licenčního klíče.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.8.5.0

Statistiky zpráv

Statistiky zpráv

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

reportsummaryStatistics.threatNumber

Počet zpráv, ve kterých byly zjištěny hrozby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.1.0

reportsummaryStatistics.threatSize

Celková velikost zpráv, ve kterých byly zjištěny hrozby.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.2.0

reportsummaryStatistics.spamNumber

Počet zpráv, ve kterých byl zjištěn spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.3.0

reportsummaryStatistics.spamSize

Celková velikost zpráv, ve kterých byl zjištěn spam.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.4.0

reportsummaryStatistics.contentFilteringDetectsNumber

Počet zpráv, které byly odmítnuty na základě nastavení modulu Filtrování obsahu.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.5.0

reportsummaryStatistics.contentFilteringDetectsSize

Celková velikost zpráv, které byly odmítnuty na základě nastavení modulu Filtrování obsahu.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.6.0

reportsummaryStatistics.notScannedNumber

Počet nezkontrolovaných zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.7.0

reportsummaryStatistics.notScannedSize

Celková velikost nezkontrolovaných zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.8.0

reportsummaryStatistics.notDetectedNumber

Počet zkontrolovaných zpráv, ve kterých nebylo nic detekováno.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.9.0

reportsummaryStatistics.notDetectedSize

Celková velikost kontrolovaných zpráv, ve kterých nebylo nic detekováno.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.10.0

reportsummaryStatistics.totalNumber

Celkový počet zpracovaných zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.11.0

reportsummaryStatistics.totalSize

Celková velikost všech zpracovaných zpráv.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.12.0

reportsummaryStatistics.phishingNumber

Počet zpráv s phishingovým obsahem.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.13.0

reportsummaryStatistics.phishingSize

Celková velikost zpráv s phishingovým obsahem.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.9.14.0

Statistiky zálohování

Statistiky zálohování

Symbolický název

Popis

Identifikátor objektu (OID)

backupStatistics.messageCount

Počet objektů aktuálně v záloze.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.1.1.0

backupStatistics.usedSpace

Místo na disku využité zálohou.

.1.3.6.1.4.1.23668.1735.2.1.2.0

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.