Správa clusteru

26. dubna 2024

ID 201623

Po instalaci a nastavení můžete aplikaci konfigurovat ve webovém rozhraní. Za tímto účelem musíte spojit všechny uzly hostující aplikaci Kaspersky Secure Mail Gateway do clusteru. Do clusteru můžete přidávat uzly nebo je z clusteru odebírat. Jakémukoli uzlu v clusteru můžete přiřadit roli řídicího uzlu. Ostatní servery v clusteru obdrží roli sekundárního uzlu. Bez ohledu na roli všechny uzly clusteru zpracovávají přenosy.

Do clusteru je nutné přidávat všechny uzly podle jejich IP adresy ve stejném formátu (pouze IPv4, nebo IPv6).

Tabulka uzlů clusteru se zobrazuje ve webovém rozhraní aplikace v části Uzly.

V této části nápovědy

Vytvoření nového clusteru

Zobrazení tabulky uzlů clusteru

Konfigurace zobrazení tabulky uzlů clusteru

Zobrazení informací o uzlu clusteru

Přidání uzlu do clusteru

Úprava nastavení uzlu

Odebrání uzlu z clusteru

Změna role uzlu v clusteru

Odstranění clusteru

Restartování uzlu clusteru

Správa certifikátu SSL uzlu clusteru

Kontrola integrity dat

Úprava nastavení sítě uzlu clusteru

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.