Konfigurace zobrazení tabulky uzlů clusteru

23. května 2024

ID 201627

Postup konfigurace zobrazení tabulky uzlů clusteru:

  1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Uzly.

    Otevře se tabulka uzlů clusteru.

  2. V tabulce vpravo klikněte na ikonu Nastavení..

    Tím otevřete nabídku nastavení tabulky uzlu clusteru.

  3. Zaškrtněte políčka vedle nastavení, které se má zobrazovat v tabulce.

    Musí být zaškrtnuto alespoň jedno políčko.

Zobrazení tabulky uzlů clusteru je nyní nakonfigurováno.

Viz také

Správa clusteru

Vytvoření nového clusteru

Zobrazení tabulky uzlů clusteru

Zobrazení informací o uzlu clusteru

Přidání uzlu do clusteru

Úprava nastavení uzlu

Odebrání uzlu z clusteru

Změna role uzlu v clusteru

Odstranění clusteru

Restartování uzlu clusteru

Správa certifikátu SSL uzlu clusteru

Kontrola integrity dat

Úprava nastavení sítě uzlu clusteru

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.