Zobrazení tabulky uzlů clusteru

23. května 2024

ID 202380

Postup zobrazení tabulky uzlů clusteru:

V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Uzly.

V tabulce se zobrazují tyto informace o uzlech clusteru:

 • IP adresa:port je IP adresa a port pro připojování uzlu clusteru k serveru.
 • Role je role uzlu v clusteru.
 • Stav jsou informace o tom, zda v uzlu nedochází k nějakým problémům.

  Zobrazení stavu zahrnuje tyto informace o uzlu:

  • Stav připojení k serverům KSN/KPSN
  • Stav licenčního klíče
  • Stav aktualizace databází aplikace
  • Datum a čas a výsledek poslední úlohy aktualizace
  • Stav synchronizace času s řídicím uzlem (u sekundárních uzlů)
  • Existence duplicitních účtů a e-mailových adres uživatelů, kontaktů a skupin v doméně serveru LDAP

  K dispozici jsou tyto stavy:

  • Synchronizováno znamená, že uzel nemá problém s žádným z uvedených parametrů.
  • Uzel není k dispozici znamená, že není uzel připojen (je rovněž uveden čas, od kdy není uzel k dispozici).
  • Nelze zaručit odolnost aplikace proti chybám: neexistují žádné servery s rolí Sekundární uzel.
  • SPN pro SSO Kerberos neexistuje.
  • Je vyžadován restart operačního systému.
  • Údaje o řadiči domény jsou zastaralé nebo chybějí.

  Pokud jsou ve widgetu chyby nebo varování pro určitý parametr, ve sloupci jsou uvedeny všechny stavy (například Databáze nejsou aktuální, Snížila se úroveň ochrany, Licence je pozastavena).

 • Komentář obsahuje případné další informace k uzlu.

V případě potřeby můžete zobrazit podrobné informace o jednotlivých uzlů clusteru.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.