Konfigurace filtrování obsahu

26. dubna 2024

ID 203009

Před konfigurací filtrování obsahu v pravidle zpracování zpráv ověřte, zda je v obecném nastavení ochrany povolen modul Filtrování obsahu.

Postup konfigurace nastavení modulu Filtrování obsahu v pravidle zpracování zpráv:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Pravidla.
 2. V tabulce pravidel vyberte pravidlo, u něhož chcete nakonfigurovat filtrování obsahu.

  Otevře se okno Zobrazit pravidlo.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit.

  Nastavení pravidla lze nyní upravovat.

 4. V levém podokně vyberte část Filtrování obsahu.
 5. Pomocí přepínače vpravo od názvu části můžete povolit nebo zakázat filtrování obsahu zpráv, které vyhovují kritériím pravidla.

  Standardně je filtrování obsahu zpráv zakázáno.

 6. Pokud jste v předchozím kroku povolili filtrování obsahu, nakonfigurujte následující kritéria filtrování:
  • Podle velikosti zprávy
  • Podle formátu přílohy
  • Podle názvu přílohy.
 7. Pokud chcete vyhledávat zakázané objekty ve složených objektech (včetně archivů), zaškrtněte políčko Kontrolovat složené objekty.

  Složené objekty (ne archivy) doporučujeme kontrolovat pouze na přítomnost zakázaných formátů příloh.

  Pokud povolíte kontrolu složených objektů, políčko Kontrolovat formáty souborů a názvů v archivu se zaškrtne automaticky, protože archivy jsou podmnožinou složených objektů.

 8. Pokud jste v předchozím kroku nepovolili kontrolu složených objektů a chcete při kontrole vyhledávat zakázané formáty nebo názvy souborů pouze v archivech, zaškrtněte políčko Kontrolovat formáty souborů a názvů v archivu.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Filtrování obsahu je nakonfigurováno. Zadané nastavení se použije na zprávy, které odpovídají kritériím pravidla.

Abyste zajistili, že se nakonfigurované nastavení během provozu aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway použije, povolte u pravidla filtrování obsahu a nakonfigurované pravidlo povolte.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.