Ověřování odesílatele e-mailu

26. dubna 2024

ID 203013

Před konfigurací ověření odesílatele e-mailu v pravidle zpracování zpráv ověřte, že je příslušné ověření odesílatele e-mailu povoleno v obecném nastavení ochrany.

Postup konfigurace ověřování odesílatele e-mailu v pravidle zpracování zpráv:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Pravidla.
 2. V tabulce pravidel vyberte pravidlo, u něhož chcete nakonfigurovat ověřování odesílatele e-mailu.

  Otevře se okno Zobrazit pravidlo.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit.

  Nastavení pravidla lze nyní upravovat.

 4. V levém podokně vyberte část Ověření odesílatele e-mailu
 5. Pomocí přepínače vpravo od názvu části můžete povolit nebo zakázat ověření odesílatele e-mailu u zpráv, které vyhovují kritériím pravidla.

  Ověřování odesílatele e-mailu je standardně zakázáno.

 6. Pokud jste v předchozím kroku ověřování odesílatele e-mailu povolili, nakonfigurujte obecné nastavení u všech typů ověřování:
  • Políčko Považovat dočasné chyby (TempError) za porušení ověření zaškrtněte, pokud má aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway považovat dočasné chyby (TempError) za porušení ověření odesílatele e-mailu.
  • Políčko Považovat trvalé chyby (PermError) za porušení ověření zaškrtněte, pokud má aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway považovat trvalé chyby (PermError) za porušení ověření odesílatele e-mailu.
 7. Nakonfigurujte tyto typy kontroly:
  • Ověřování pomocí DMARC.
  • Ověřování pomocí SPF.
  • Ověřování pomocí DKIM.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Ověřování odesílatele e-mailu je nakonfigurováno. Zadané nastavení se použije na zprávy, které odpovídají kritériím pravidla.

Abyste zajistili, že se nakonfigurované nastavení během provozu aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway použije, musíte u pravidla povolit ověřování odesílatele e-mailu a nakonfigurované pravidlo povolit.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.