Konfigurace externích služeb

23. května 2024

ID 203892

Postup konfigurace externích služeb:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část NastaveníObecnéOchrana.
 2. Vyberte kartu Externí služby.
 3. Přepínačem Povolit připojení k serveru DNS povolte nebo zakažte připojování k serveru DNS.

  Standardně je připojování povoleno.

  Pokud je připojení k serveru DNS zakázáno, ověřování odesílatele e-mailu pomocí SPF, DKIM a DMARC je zakázáno.

 4. Do pole Časový limit serveru DNS (s) zadejte v sekundách maximální dobu, po niž se má čekat na odezvu serveru DNS.

  Výchozí hodnota je 10 sekund. Po uplynutí této doby se server DNS považuje za nedostupný a zpráva je zpracována bez ověření odesílatele e-mailu.

 5. Do pole Vypršení časového limitu serveru KSN (s) zadejte maximální dobu vypršení časového limitu KSN v sekundách.

  Výchozí hodnota je 10 sekund. Po uplynutí této doby se server KSN považuje za nedostupný a zpráva je zpracována bez kontroly v databázi reputace KSN.

  Tato možnost se používá, pouze pokud jste souhlasili s účastí v programu Kaspersky Security Network program nebo Kaspersky Private Security Network.

 6. Přepínačem Použít SPF povolíte nebo zakážete ověření odesílatele e-mailu pomocí SPF.

  Je-li ověření odesílatele e-mailu pomocí SPF povoleno, IP adresy odesílatelů zpráv jsou porovnávány se seznamem možných zdrojů zpráv sestaveným správcem poštovního serveru.

  Než povolíte ověřování pomocí SPF, musíte provést přípravu serveru DNS.

  Toto ověřování je standardně povoleno.

 7. Přepínačem Použít DKIM povolíte nebo zakážete ověření odesílatele e-mailu pomocí DKIM.

  Pokud je povoleno ověření odesílatele e-mailu pomocí DKIM, ověřuje se digitální podpis zpráv.

  Toto ověřování je standardně povoleno.

 8. Přepínačem Použít DMARC povolíte nebo zakážete ověření odesílatele e-mailu pomocí DMARC.

  Pokud jste povolili Ověření odesílatele e-mailu pomocí DMARC, aplikace zkontroluje, zda se doména adresy odesílatele shoduje s ID SPF a DKIM. Adresa je převzata ze záhlaví MIME „Od“.

  Než povolíte ověřování pomocí DMARC, musíte provést přípravu serveru DNS.

  Toto ověřování je standardně povoleno.

  Pokud je zakázáno ověřování SPF nebo DKIM, bude zakázáno také ověřování DMARC.

 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Externí služby jsou nakonfigurovány.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.