Vytvoření souboru keytab

26. dubna 2024

ID 206091

Jeden účet lze použít k ověřování u všech uzlů clusteru. Za tímto účelem musíte pro každý uzel vytvořit soubor keytab obsahující hlavní název služby (dále také označován jako „SPN“). Při vytváření souboru keytab budete muset použít atribut pro generování náhodného řetězce (salt), který upravuje vstup hashovací funkce.

K uložení vygenerovaného náhodného řetězce (salt) můžete použít jakýkoli vyhovující způsob, aby jej bylo možné použít později při přidávání nových SPN do souboru keytab.

Můžete také vytvořit samostatný uživatelský účet služby Active Directory pro každý uzel clusteru, který vyžaduje konfiguraci ověřování Kerberos.

Soubor keytab je vytvořen na serveru řadiče domény nebo v počítači se systémem Windows Server, který je součástí domény, pod účtem správce domény.

Postup vytvoření souboru keytab pomocí jednoho uživatelského účtu:

 1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory vytvořte uživatelský účet (například nazvaný control-user).
 2. Pokud chcete používat šifrovací algoritmus AES256-SHA1, v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory:
  1. Otevřete vlastnosti vytvořeného účtu.
  2. Na kartě Účet zaškrtněte políčko Tento účet podporuje 256bitové šifrování algoritmem AES pro protokol Kerberos.
 3. Pomocí nástroje ktpass vytvořte soubor keytab pro uživatele control-user. To provedete zadáním následujícího příkazu v příkazovém řádku:

  C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/<úplný název domény (FQDN) řídicího uzlu>@<název sféry domény Active Directory velkými písmeny> -mapuser control-user@<název sféry domény Active Directory velkými písmeny> -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * +dumpsalt -out <cesta k souboru>\<název souboru>.keytab

  Nástroj vás při spuštění příkazu vyzve k zadání hesla uživatele control-user.

  Do vytvořeného souboru keytab se přidá SPN řídicího uzlu. Na obrazovce se zobrazí vygenerovaný náhodný řetězec (salt): Heslo se hashuje pomocí náhodného řetězce "<hodnota hash>".

 4. U každého uzlu clusteru přidejte do souboru keytab položku SPN. To provedete následujícím příkazem:

  C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/<úplný název domény (FQDN) uzlu>@<název domény Active Directory sféry velkými písmeny> -mapuser control-user@<název domény Active Directory sféry velkými písmeny > -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * +dumpsalt -out <cesta k dříve vytvořenému souboru a jeho název>.keytab -out <cesta a nový název>.keytab - setupn -setpass -rawsalt "<hodnota hash náhodného řetězce získaná při vytváření souboru keytab v kroku 3>"

  Nástroj vás při spuštění příkazu vyzve k zadání hesla uživatele control-user.

Bude vytvořen soubor keytab. Tento soubor vytvoří všechny přidané SPN uzlů clusteru.

Příklad:

Potřebujete například vytvořit soubor keytab obsahující SPN 3 uzlů: control-01.test.local, secondary -01.test.local a secondary-02.test.local.

Chcete-li vytvořit soubor s názvem filename1.keytab obsahující SPN řídicího uzlu ve složce C:\keytabs\, spusťte následující příkaz:

C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/control-01.test.local@TEST.LOCAL -mapuser control-user@TEST.LOCAL -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * +dumpsalt -out C:\keytabs\filename1.keytab

Předpokládejme, že jste obdrželi náhodný řetězec "TEST.LOCALHTTPcontrol-01.test.local".

Chcete-li přidat třetí SPN, zadejte následující příkaz:

C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/secondary-01.test.local@TEST.LOCAL -mapuser control-user@TEST.LOCAL -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * -in C:\keytabs\filename1.keytab -out C:\keytabs\filename2.keytab -setupn -setpass -rawsalt "TEST.LOCALHTTPcontrol-01.test.local"

Chcete-li přidat třetí SPN, zadejte následující příkaz:

C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/secondary-02.test.local@TEST.LOCAL -mapuser control-user@TEST.LOCAL -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * -in C:\keytabs\filename2.keytab -out C:\keytabs\filename3.keytab -setupn -setpass -rawsalt "TEST.LOCALHTTPcontrol-01.test.local"

Výsledkem bude vytvoření souboru s názvem filename3.keytab obsahující všechny tři přidané SPN.

Postup vytvoření souboru keytab pomocí samostatného uživatelského účtu pro každý uzel:

 1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory vytvořte samostatný uživatelský účet pro každý uzel clusteru (můžete například vytvořit uživatelské účty s názvem control-user, secondary1-user, secondary2-user atd.).
 2. Pokud chcete používat šifrovací algoritmus AES256-SHA1, v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory:
  1. Otevřete vlastnosti vytvořeného účtu.
  2. Na kartě Účet zaškrtněte políčko Tento účet podporuje 256bitové šifrování algoritmem AES pro protokol Kerberos.
 3. Pomocí nástroje ktpass vytvořte soubor keytab pro uživatele control-user. To provedete zadáním následujícího příkazu v příkazovém řádku:

  C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/<úplný název domény (FQDN) řídicího uzlu>@<název sféry domény Active Directory velkými písmeny> -mapuser control-user@<název sféry domény Active Directory velkými písmeny> -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * +dumpsalt -out <cesta k souboru>\<název souboru>.keytab

  Nástroj vás při spuštění příkazu vyzve k zadání hesla uživatele control-user.

  Do vytvořeného souboru keytab se přidá SPN řídicího uzlu.

 4. U každého uzlu clusteru přidejte do souboru keytab položku SPN. To provedete následujícím příkazem:

  C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/<úplný název domény (FQDN) uzlu>@<název domény Active Directory sféry velkými písmeny> -mapuser secondary1-user@<název domény Active Directory sféry velkými písmeny > -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * -in <cesta k dříve vytvořenému souboru a jeho název>.keytab -out <cesta a nový název>.keytab

  Nástroj vás při spuštění příkazu vyzve k zadání hesla uživatele secondary1-user.

Bude vytvořen soubor keytab. Tento soubor vytvoří všechny přidané SPN uzlů clusteru.

Příklad:

Potřebujete například vytvořit soubor keytab obsahující SPN 3 uzlů: control-01.test.local, secondary -01.test.local a secondary-02.test.local.

Chcete-li vytvořit soubor s názvem filename1.keytab obsahující SPN řídicího uzlu ve složce C:\keytabs\, spusťte následující příkaz:

C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/control-01.test.local@TEST.LOCAL -mapuser control-user@TEST.LOCAL -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * -out C:\keytabs\filename1.keytab

Chcete-li přidat třetí SPN, zadejte následující příkaz:

C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/secondary-01.test.local@TEST.LOCAL -mapuser secondary1-user@TEST.LOCAL -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * -in C:\keytabs\filename1.keytab -out C:\keytabs\filename2.keytab

Chcete-li přidat třetí SPN, zadejte následující příkaz:

C:\Windows\system32\ktpass.exe -princ HTTP/secondary-02.test.local@TEST.LOCAL -mapuser secondary2-user@TEST.LOCAL -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass * -in C:\keytabs\filename2.keytab -out C:\keytabs\filename3.keytab

Výsledkem bude vytvoření souboru s názvem filename3.keytab obsahující všechny tři přidané SPN.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.