Zobrazení tabulky objektů v záloze

23. května 2024

ID 207007

Zprávy, u nichž byly použity akce Přeskočit nebo Odmítnout, se neumisťují do vlastní zálohy. Informace o těchto zprávách je k dispozici pouze v režimu správce zálohy.

Postup zobrazení tabulky objektů v záloze:

V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Záloha.

V tabulce se zobrazují tyto informace o objektech v záloze:

 • E-mail odesílatele je e-mailová adresa odesílatele zprávy. Adresa je převzata z relace SMTP.
 • IP odesílatele je IP adresa hostitele, který zprávu odeslal.
 • E-mail příjemce jsou e-mailové adresy příjemců zprávy. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.

  Ve vlastní záloze se nezobrazují informace o příjemci ze skryté kopie.

 • Předmět je předmět zprávy.
 • Zjištěno součástí je název modulu aplikace, jehož nastavení způsobilo umístění zprávy do zálohy.
 • Důvod zálohy je výsledek kontroly, který způsobil umístění zprávy do zálohy.
 • Velikost zprávy je velikost zprávy.
 • Čas přijetí je datum a čas přijetí zprávy.
 • ID zprávy aplikace je jedinečné ID, které aplikace přiřadí zprávě.
 • SMTP message ID je ID přiřazené zprávě na poštovním serveru.
 • Uzel je IP adresa uzlu clusteru, který zprávu zpracoval.

  Tento sloupec není k dispozici ve vlastní záloze.

Standardně se v tabulce zobrazují všechny sloupce. Zobrazení tabulky můžete nakonfigurovat.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.