Odstranění zpráv ve frontě

23. května 2024

ID 207211

Po odebrání zprávy z fronty je zpráva odstraněna. Příjemce zprávu neobdrží a odesílatel neobdrží žádná upozornění.

Postup odstranění zpráv z fronty:

  1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Fronta zpráv.
  2. Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odstranit, nebo vyberte všechny zprávy.
  3. Na panelu nástrojů v horní části pracovní oblasti Odstranit.

    Pokud jste vybrali všechny zprávy a nadefinovali kritéria filtrování, tato operace se použije pouze na zprávy splňující stanovená kritéria. Jestliže potřebujete odstranit všechny zprávy ve frontě, musíte resetovat filtry.

  4. V okně pro potvrzení proveďte jednu z těchto akcí:
    • Pokud je počet zpráv nižší než 5000, kliknutím na tlačítko OK potvrďte odstranění všech zpráv (vybraných zpráv nebo zpráv splňujících zadaná kritéria filtrování).
    • Je-li počet zpráv vyšší než 5000, vyberte, zda se mají odstranit pouze zobrazené, nebo všechny zprávy (všechny zprávy ve frontě nebo zprávy splňující zadaná kritéria filtrování).

Zprávy se odstraní.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.