Správa rolí a uživatelských účtů

23. května 2024

ID 207669

Pro uživatelské účty aplikace můžete vytvářet různé role v závislosti na tom, jaká oprávnění potřebují. Seznam rolí a uživatelských účtů, které tyto role mají, se zobrazuje ve webovém rozhraní aplikace v části Účty.

U každé role můžete definovat sadu oprávnění, která role má. Kromě toho má aplikace výchozí role vytvořené během instalace aplikace:

  • Superuživatel s úplnou sadou oprávnění.
  • „Prohlížející“ s oprávněními pouze k zobrazení informací ve webovém rozhraní aplikace.

Výchozí roli nemůžete odstranit ani upravit.

V této části nápovědy

Přidání role

Zobrazení informací o roli

Změna nastavení role

Odstranění role

Přiřazení role

Odvolání role

Změna hesla k účtu správce

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.