Přidání role

23. května 2024

ID 207675

Postup přidání role:

 1. V okně webového rozhraní aplikace otevřete strom konzoly pro správu a vyberte část Účty.

  Otevře se seznam rolí.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Otevře se okno pro přidání role.

 3. Do pole Název role zadejte název role.
 4. Ve skupině nastavení Oprávnění zaškrtněte políčka vedle oprávnění, která role musí mít:

  Funkční oblast

  Název oprávnění

  Popis

  Řídicí panely a zprávy

  Zobrazit řídicí panely a zprávy

  S tímto oprávněním může uživatel zobrazit části Řídicí panel a Zprávy, ale nemůže v nich upravovat nastavení.

  Spravovat řídicí panely a zprávy

  S tímto oprávněním může uživatel upravovat nastavení zpráv a zobrazit informace v částech Řídicí panel a Zprávy.

  Nastavení

  Zobrazit nastavení

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit nastavení aplikace v části Nastavení, ale ne je upravovat.

  Upravit nastavení

  Toto oprávnění umožňuje uživateli upravovat nastavení aplikace v části Nastavení.

  Toto oprávnění rovněž uživateli umožňuje zobrazit nastavení aplikace.

  Spravovat přístup SSH

  Toto oprávnění umožňuje uživateli připojovat se k jakémukoli uzlu clusteru přes protokol SSH a spravovat aplikaci v režimu technické podpory pomocí příkazového řádku.

  Toto oprávnění rovněž uživateli umožňuje zobrazit nastavení aplikace.

  Pravidla

  Zobrazit pravidla

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit tabulku pravidel zpracování zpráv. Uživatel nemůže pravidla přidávat ani odstraňovat pravidla a nemůže měnit jejich nastavení.

  Vytvořit/upravit pravidla

  Toto oprávnění umožňuje uživateli přidávat pravidla zpracování zpráv a upravovat jejich nastavení.

  Odstranit pravidla

  Toto oprávnění umožňuje uživateli odstraňovat pravidla zpracování zpráv.

  Události

  Zobrazit události webového provozu

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o událostech zpracování přenosů.

  Zobrazit události programu

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o událostech aplikace.

  Účty

  Zobrazit role

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit seznam rolí v části Účty. Uživatel nemůže role přidávat ani odstraňovat pravidla a nemůže měnit jejich nastavení.

  Vytvořit/upravit/přiřadit/odvolat role

  Toto oprávnění umožňuje uživateli přidávat role a měnit jejich nastavení.

  Toto oprávnění rovněž umožňuje uživateli zobrazit seznam rolí v části Účty.

  Odstranit role

  Toto oprávnění umožňuje uživateli odstraňovat role.

  Toto oprávnění rovněž umožňuje uživateli zobrazit seznam rolí v části Účty.

  Uzly

  Zobrazit informace o uzlech

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace v části Uzly. Uživatel nemůže přidávat ani odstraňovat servery a nemůže upravovat jejich nastavení ani role.

  Vytvořit/upravit/odstranit uzly

  Toto oprávnění umožňuje uživateli přidávat a odebírat uzly clusteru a upravovat nastavení a role uzlů v clusteru.

  Toto oprávnění rovněž uživateli umožňuje zobrazit informace o uzlu clusteru.

  Získat diagnostické údaje

  S tímto oprávněním může uživatel získat diagnostické údaje o uzlech clusteru.

  Toto oprávnění rovněž uživateli umožňuje zobrazit informace o uzlu clusteru.

  Zkontrolovat integritu dat

  S tímto oprávněním může uživatel spouštět kontrolu integrity u uzlů clusteru a zobrazit výsledky kontroly integrity.

  Toto oprávnění rovněž uživateli umožňuje zobrazit informace o uzlu clusteru.

  Fronta zpráv

  Zobrazit informace o zprávách

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o frontě zpráv a karanténě modulu Anti-Spam v části Fronta zpráv.

  Vyprázdnit zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli vynutit odeslání zprávy ve frontě bez čekání, než bude na řadě.

  Toto oprávnění rovněž umožňuje uživateli zobrazit informace o frontě zpráv a karanténě modulu Anti-Spam.

  Odstranit zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli odstraňovat zprávy z fronty.

  Toto oprávnění rovněž umožňuje uživateli zobrazit informace o frontě zpráv a karanténě modulu Anti-Spam.

  Záloha

  Zobrazit zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze v části Záloha.

  Doručit zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli doručovat příjemcům zprávy v záloze, u nichž moduly Anti-Virus, Anti-Phishing a Kontrola odkazů nezjistily žádné hrozby.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Doručit nezabezpečené zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli doručit jakékoli zprávy ze zálohy příjemcům.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Přeposlat zprávy na jakékoli adresy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli přeposílat zprávy ze zálohy na jakoukoli adresu, pokud v těchto zprávách moduly Anti-Virus, Anti-Phishing a Kontrola odkazů nezjistily žádné hrozby.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Přeposlat nezabezpečené zprávy na jakékoli adresy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli přeposlat jakékoli zprávy ze zálohy na jakékoli adresy.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Odstranit zprávy.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli odstraňovat zprávy ze zálohy.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Uložit zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli stahovat zprávy ze zálohy, pokud v těchto zprávách moduly Anti-Virus, Anti-Phishing a Kontrola odkazů nezjistily žádné hrozby.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Uložit nezabezpečené zprávy

  Toto oprávnění umožňuje uživateli stahovat jakékoli zprávy ze zálohy.

  Toto oprávnění umožňuje uživateli zobrazit informace o objektech v záloze.

  Seznamy povolených a zakázaných položek

  Zobrazit všechny seznamy povolených a zakázaných položek

  S tímto oprávněním může uživatel zobrazit vlastní seznamy povolených a zakázaných položek. Uživatel nemůže tyto seznamy upravovat.

  Spravovat všechny seznamy povolených a zakázaných položek

  S tímto oprávněním může uživatel přidávat, odebírat a upravovat adresy ve vlastních seznamech povolených a zakázaných položek.

  S tímto oprávněním může uživatel rovněž zobrazit všechny vlastní seznamy.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat.

Role se přidá.

Až se uživatel příště přihlásí do webového rozhraní, jednotlivé části webového rozhraní aplikace se budou zobrazovat v souladu s oprávněními, které uživatelská role má.

Viz také

Správa rolí a uživatelských účtů

Zobrazení informací o roli

Změna nastavení role

Odstranění role

Přiřazení role

Odvolání role

Změna hesla k účtu správce

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.