Filtrování událostí aplikace

23. května 2024

ID 212445

Informace o událostech aplikace se zaznamenávají do protokolu událostí uzlu, kde k těmto událostem došlo. Pokud dojde k odebrání uzlu z clusteru nebo k němu není možný přístup, protokol událostí není k dispozici.

Události v protokolu událostí můžete filtrovat podle jednoho nebo více kritérií.

Postup filtrování událostí aplikace v protokolu událostí:

 1. V hlavním okně webového rozhraní aplikace otevřete strom konzoly pro správu a vyberte část Události.
 2. Vyberte kartu Program.

  Informace o události se zobrazují jako tabulka.

 3. Klikněte na ikonu Filtrování..

  Otevře se okno pro přidání filtru.

 4. V rozevíracím seznamu vyberte maximální počet zobrazených událostí, které odpovídají kritériím filtrování.
 5. Klikněte na tlačítko Přidat filtr.
 6. V polích, která se zobrazí, nakonfigurujte požadované kritérium filtrování. To provedete tak, že vyplníte pole filtru podle následující tabulky.

  a. Vyberte kritérium:

  b. Vyberte logický operátor:

  c. Zadejte hodnotu:

  Datum a čas

  • od
  • před

  Časové období, kdy k události došlo.

  Uzel

  • se rovná
  • se nerovná

  IP adresa a port uzlu, na němž k došlo k události.

  Typ události

  • se rovná
  • se nerovná

  Vyberte typ události:

  • Audit
  • Záloha
  • Aktualizace databáze
  • Kontrola integrity
  • Synchronizace LDAP
  • Export nastavení
  • Import nastavení

  Událost

  • se rovná
  • se nerovná

  Vyberte událost:

  • Databáze součásti Anti-Virus jsou aktuální
  • Byly použity databáze součásti Anti-Virus
  • Audit byl spuštěn
  • Audit byl zastaven
  • Databáze součásti Anti-Spam jsou aktuální
  • Byly použity databáze součásti Anti-Spam
  • Databáze součásti Anti-Phishing jsou aktuální
  • Byly použity databáze součásti Anti-Phishing
  • Přehled záloh byl odeslán
  • Úloha spuštěna
  • Import nastavení aplikace
  • Chyba načítání databází součástí Anti-Virus
  • Chyba načítání databází součástí Anti-Spam
  • Chyba načítání databází součástí Anti-Phishing
  • Chyba aktualizace databází
  • Kontrola integrity
  • Aplikace byla spuštěna. Byla zahájena kontrola v reálném čase
  • Export nastavení aplikace

  Uživatel

  • se rovná
  • se nerovná
  • obsahuje
  • neobsahuje

  Název uživatele v LDAP, pod jehož účtem k události došlo.

  Akce, které aplikace provádí automaticky, se zaznamenávají v protokolu událostí pod účtem „kluser“.

  Výsledek.

  • se rovná
  • se nerovná

  Vyberte výsledek:

  • Úspěch
  • Neúspěšně

Můžete zadat více kritérií filtrování. Chcete-li přidat další kritérium, klikněte na tlačítko Přidat filtr. Kritéria filtrování se kombinují logickým operátorem AND.

 1. Klikněte na tlačítko Použít.
 2. Zavřete se okno pro přidání filtru.

Tabulka událostí se zobrazuje podle kritérií filtrování.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.