Sledování stavu licenčního klíče

23. května 2024

ID 215654

Chcete-li zjistit problémy s licenčním klíčem, můžete si na řídicím panelu Správa licence v části Uzly zobrazit souhrnné informace o licencích u všech uzlů clusteru.

Stav licenčního klíče může být jeden z následujících:

 • Žádné chyby znamená, že byl přidán platný licenční klíč.
 • Varování znamená, že se blíží konec platnosti licenčního klíče.

  Počet dní před koncem platnosti, kdy se má tento stav zobrazovat, můžete nakonfigurovat v nastavení licencí.

 • Chyby znamená, že licenční klíč nebyl přidán nebo došlo k chybám licencování (například vypršela platnost klíče nebo je klíč na seznamu odmítnutých).

V pravé části řídicího panelu se zobrazuje počet uzlů clusteru u každého stavu.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o stavu licenčního klíče u jednotlivých uzlů clusteru,

kliknutím na položku Zobrazit podrobnosti v podokně Správa licence přejdete do částiNastaveníSpráva licenceStav licenčního klíče.

V horní části tohoto oddílu se zobrazuje skupina nastavení s informacemi o přidaném licenčním klíči:

 • Stav licečního klíče (například Aktivní licenční klíč nebo Klíč je na seznamu zakázaných).
 • Typ licence je typ licence (zkušební nebo komerční).
 • Úroveň funkčnosti je provozní režim aplikace.
 • Sériové číslo je jedinečná sekvence znaků latinkou a číslic.
 • Program je název aplikace, pro kterou byl licenční klíč vystaven.

V dolní části tohoto oddílu se zobrazuje tabulka uzlů clusteru s informacemi o stavu licenčního klíče u jednotlivých uzlů:

 • IP adresa:port je IP adresa a port uzlu clusteru.
 • Stav licenčního klíče je podrobný popis stavu licenčního klíče v uzlu clusteru.
 • Sériové číslo je jedinečná sekvence  znaků latinkou a číslic.
 • Datum konce platnosti je datum a čas, kdy vyprší platnost aktuální licence.

  Pokud používáte komerční licenční klíč, po tomto datu vypršení platnosti bude aplikace pokračovat v kontrole zpráv pomocí naposledy stažených databází, ale přestane přijímat aktualizace databáze. Pokud používáte zkušební licenční klíč, funkce aplikace bude k určenému datu a času vypršení platnosti zcela deaktivována.

Tato tabulka se zobrazuje, pokud má uživatel oprávnění Zobrazit informace o uzlech a/nebo Vytvořit/upravit/odstranit uzly a oprávnění Zobrazit nastavení a/nebo Upravit nastavení.

Informace o přidaném licenčním klíči si můžete také zobrazit v informačním okně jednotlivých uzlů clusteru.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.