Sledování stavu databází aplikace

23. května 2024

ID 215773

Chcete-li zjistit problémy s aktualizací databází aplikace, můžete si na řídicím panelu Aktualizace databází v části Uzly zobrazit souhrnné informace o stavu databází u všech uzlů clusteru.

K dispozici jsou tyto stavy:

 • Žádné chyby znamená, že všechny databáze aplikace jsou aktuální a aktualizace byly dokončena bez chyb.
 • Databáze nejsou aktuální znamená, že zpracování přenosů nebylo zastaveno a došlo k minimálně jedné z následujících událostí:
  • Databáze modulu Anti-Virus nebyly aktualizovány po dobu 24 hodin až 7 dní
  • Databáze modulu Anti-Spam nebyly aktualizovány po dobu 5–24 hodin
  • Databáze modulu Anti-Phishing nebyly aktualizovány po dobu 48–72 hodin
 • Databáze jsou zastaralé ​znamená, že zpracování přenosů nebylo zastaveno a došlo k minimálně jedné z následujících událostí:
  • Databáze modulu Anti-Virus nebyly aktualizovány více než 7 dní
  • Databáze modulu Anti-Spam nebyly aktualizovány více než 24 hodin
  • Databáze modulu Anti-Phishing nebyly aktualizovány více než 72 hodin
 • Chyby znamená, že došlo k jedné z následujících událostí:
  • Chybějí databáze u jednoho nebo více modulů kontroly
  • Na jednom nebo více uzlů clusteru bylo zastaveno zpracování přenosů
  • Jeden nebo více uzlů clusteru není k dispozici, nelze získat informace o stavu databází aplikace.

Počet uzlů clusteru, u nichž poslední úloha kontroly vrátila chybu, se zobrazuje pod vodorovnou čarou v poli Chyby poslední aktualizace.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o stavu databází aplikace u jednotlivých uzlů clusteru,

kliknutím na položku Zobrazit podrobnosti v podokně Aktualizace databází přejděte do části NastaveníExterní službyAktualizace databázeStav aktualizace.

V pracovním prostoru se zobrazuje tabulka uzlů clusteru s informacemi o databázích aplikace pro každý modul kontroly:

 • IP adresa:port je IP adresa a port uzlu clusteru.
 • Anti-Virus je aktuální stav databází modulu Anti-Virus.
 • Anti-Phishing je stav databází modulu Anti-Phishing.
 • Anti-Spam je stav databází modulu Anti-Spam.
 • Stav aktualizace je stav poslední úlohy aktualizace:
  • Pokud byla úloha dokončena úspěšně, zobrazuje se čas jejího dokončení.
  • Vrátila-li úloha chybu, zobrazuje se čas spuštění aktuální úlohy a případně čas poslední aktualizace databáze.
  • Jestliže úloha nikdy nebyla od instalace aplikace spuštěna nebo jestliže uzel clusteru není k dispozici, zobrazuje se pomlčka.
  • Pokud úloha probíhá, zobrazuje se procento jejího dokončení.

Tato tabulka se zobrazuje, pokud má uživatel oprávnění Zobrazit informace o uzlech a/nebo Vytvořit/upravit/odstranit uzly a oprávnění Zobrazit nastavení a/nebo Upravit nastavení.

Informace o databázích aplikace si můžete také zobrazit v informačním okně jednotlivých uzlů clusteru.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.