Kontrola integrity dat

23. května 2024

ID 216884

Kontrola integrity modulu aplikace se spouští automaticky po spuštění aplikace u uzlu clusteru. To umožňuje kontrolu, zda jsou součásti aplikace správně nainstalovány, nebylo s nimi manipulováno a nejsou poškozeny.

Kontrolu integrity dat můžete kdykoli spustit ručně. Kontrola integrity se provádí pro každý uzel clusteru samostatně. To zahrnuje kontrolu hodnot hash spustitelných souborů aplikací pomocí algoritmu GOST R 34.11-2012.

V souhrnné tabulce pro uzly clusteru můžete zobrazit výsledky ručně spuštěných kontrol.

Pokud kontrola integrity nenalezne žádná porušení integrity, v okně s výsledky se zobrazí odpovídající zpráva. Jsou-li nalezena porušení integrity, můžete si stáhnout archiv se seznamem nalezených problémů.

Informace o kontrole integrity se zaznamenávají v protokolu událostí a v protokolu Syslog.

V této části

Zobrazení informací o úlohách kontroly integrity dat

Ruční spuštění kontroly integrity

Stažení archivu s výsledky kontroly integrity

Odebrání archivu s výsledky kontroly integrity

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.