Zobrazení informací o úlohách kontroly integrity dat

23. května 2024

ID 216885

Chcete-li zobrazit informace o nejnovějších úlohách kontroly integrity provedených na všech uzlech clusteru:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Uzly.
 2. Kliknutím na položku Kontrola integrity v horní části pracovního prostoru otevřete okno Kontrola integrity.

Zobrazí se tabulka obsahující informace o posledních dokončených úlohách kontroly integrity v uzlech clusteru:

 • IP adresa:port je IP adresa a port pro připojení k uzlu, u něhož byla kontrola integrity provedena.
 • Role je role uzlu v clusteru.
 • Poslední stav úlohy:

  Pomlčka, pokud kontrola integrity nebyla nikdy provedena.

  • Probíhá (s procentem dokončení úlohy).
  • Rušení.
  • Odstraňování.
  • Dokončeno (s časem dokončení úlohy).
  • Dokončena s chybou (s časem dokončení úlohy a popisem chyby).
  • Čeká.
 • Výsledek kontroly integrity:
  • Neúspěch znamená, že úloha byla dokončena a byla zjištěna porušení integrity dat.
  • Úspěch znamená, že úloha byla dokončena a nebyla zjištěna žádná porušení integrity dat.

Chcete-li zobrazit informace o všech úlohách kontroly integrity provedených na jednom uzlu clusteru:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Uzly.
 2. Kliknutím na položku Kontrola integrity v horní části pracovního prostoru otevřete okno Kontrola integrity.
 3. Vyberte uzel, u něhož chcete zobrazit informace.

Otevře se okno Zobrazit výsledky. Toto okno zobrazuje tabulku obsahující informace o datu zahájení a výsledky všech úspěšně dokončených úloh kontroly na vybraném uzlu.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.