Vytvoření souboru trasování

23. května 2024

ID 216890

V případě poruchy vás může technická podpora společnosti Kaspersky požádat o vytvoření archivu s diagnostickými informacemi o aplikaci Kaspersky Secure Mail Gateway.

Soubor trasování by měl být vytvořen po zpětném zjištění uživatelských akcí, které způsobily poruchu.

Postup vytvoření souboru trasování:

  1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Uzly.
  2. Kliknutím na položku Získat diagnostické údaje v horní části pracovního prostoru otevřete okno Diagnostické údaje pro technickou podporu.

    V pracovním prostoru se zobrazuje tabulka uzlů clusteru s informacemi o čase, kdy byl pro jednotlivé uzly naposledy vytvořen soubor trasování.

  3. V této tabulce vyberte uzel, pro nějž chcete získat diagnostické informace.

    Otevře se okno Zobrazit výsledky.

  4. V dolní části okna klikněte na tlačítko Spustit.

Vytvoří se archiv s diagnostickými informacemi. Získaný archiv si můžete stáhnout nebo odstranit.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.