Převod certifikátu z kódování DER do kódování PEM

26. dubna 2024

ID 239055

Po zpracování žádosti o podpis certifikátu může certifikační autorita vydat podepsaný certifikát ve formátu X.509 (soubor s příponou CER nebo CRT).

Soubor certifikátu X.509 lze poskytnout ve dvou kódováních:

  • Kódování DER
  • Kódování Base64 (kódování PEM)

Pokud je certifikát poskytnut v kódování DER, musíte jej převést do kódování PEM. Ke konverzi certifikátu můžete použít nástroj openssl.

Chcete-li převést certifikát z kódování DER do kódování PEM, použijte následující příkaz:

openssl x509 -in source.cer -inform DER -out cert.pem

Získaný soubor cert.pem můžete použít k nahrazení certifikátu webového rozhraní.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.