Aktualizace clusteru na Kaspersky Secure Mail Gateway 2.0 MR1

23. května 2024

ID 239458

Před aktualizací aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway důrazně doporučujeme vytvořit záložní kopii virtuálních počítačů služby Kaspersky Secure Mail Gateway (snímek virtuálního počítače v hypervizoru) všech uzlů clusteru. To vám umožní vrátit se k předchozí verzi aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway, pokud se instalace nové verze nezdaří.

Před instalací aktualizací pomocí webového rozhraní aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway si musíte z webu společnosti Kaspersky nebo webu partnerské společnosti stáhnout archiv ZIP s aktualizačními balíčky a z archivu extrahovat aktualizační soubory KTGZ.

Tato posloupnost kroků umožňuje zpracovávat provoz organizace i během procesu aktualizace.

Postup aktualizace programu na verzi 2.0 MR1 v clusteru obsahujícím více uzlů:

 1. Ve webovém rozhraní řídicího uzlu přejděte do části Uzlya ujistěte se, že jsou všechny uzly clusteru dostupné a nevyskytují se u nich chyby.

  Pokud k uzlu clusteru nemáte přístup nebo pokud se v uzlu vyskytnou chyby, vyřešte je před zahájením procesu aktualizace.

 2. Na jednom ze sekundárních uzlů nainstalujte aktualizační balíčky.

  Po instalaci předběžného aktualizačního balíčku zůstane uzel přístupný ostatní uzlům clusteru.

  Po instalaci hlavního aktualizačního balíčku se uzel stane nepřístupným ostatní uzlům clusteru. Ve webovém rozhraní tohoto uzlu je třeba mu přiřadit roli nového řidicího uzlu.

 3. Nainstalujte aktualizační balíčky na všech zbývajících sekundárních uzlech.

  Po aktualizaci bude každý sekundární uzel přístupný pro nový kontrolní uzel a nepřístupný pro starý kontrolní uzel.

 4. Nainstalujte aktualizační balíčky do starého řídicího uzlu.

  Před instalací aktualizace musíte tomuto uzlu v jeho webovém rozhraní přiřadit roli Sekundární uzel.

Výsledkem je, že všechny uzly clusteru byly aktualizovány na Kaspersky Secure Mail Gateway verze 2.0 MR1 a jsou přístupné z nového řídicího uzlu.

V případě potřeby roli řídicího uzlu vraťte uzlu, který byl dříve řídicím uzlem.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.