Scénář úpravy nastavení sítě pro podmnožinu uzlů

23. května 2024

ID 242101

Správce musí zajistit síťové připojení mezi uzly s novou a starou adresou.

Úprava nastavení sítě podmnožiny řídicích uzlů clusteru zahrnuje následující kroky:

 1. Změna role uzlu z řídicího na sekundární

  Tento krok musíte provést, pokud se řídicí uzel nachází v podmnožině uzlů, u nichž chcete změnit adresu. Roli řidicího uzlu dočasně přiřaďte uzlu, u kterého neplánujete změnit adresu.

 2. Zakázání zpracování poštovních přenosů u vybraných uzlů

  Pokud používáte nástroj pro vyrovnávání zátěže, vypněte v jeho nastavení názátěž u uzlů, jejichž adresy plánujete změnit. Pokud vyrovnávač zátěže nepoužíváte, ve webovém rozhraní aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway zakažte příjem zpráv u vybraného uzlu.

  Po vypnutí zátěže vyčkejte, až se zprávy ze všech front kompletně odešlou na vybrané uzly.

 3. Změna adres sekundárních uzlů

  Změňte adresy vybraných sekundárních uzlů, jeden po druhém. Chcete-li tak učinit, v každém uzlu:

  1. Upravte nastavení sítě sekundárního uzlu v režimu technické podpory.

   Můžete upravit síťová nastavení operačního systému, IP adresy síťových adaptérů, adresu výchozí brány a adresy serverů DNS.

  2. Otestujte nastavení sítě operačního systému v uzlu.

   Tímto krokem se ujistíte, že jsou nová nastavení sítě skutečně použita.

  3. Upravte záznamy A a PTR na serveru DNS pro sekundární uzel tak, aby odpovídaly nové IP adrese a názvu domény uzlu.

   To je nutné pro správné fungování ověření protokolem Kerberos pomocí technologie SSO a pro interakci s jinými poštovními systémy.

  4. Změna adresy uzlu v programu v režimu technické podpory

   Tento krok je nutný, pokud byla změněna IP adresa nebo port uzlu.

 4. Nahrazení sekundárních uzlů se starou adresou sekundárními uzly s novou adresou v clusteru pomocí webového rozhraní programu

  Uzly, u nichž byla změněna adresa, musí být z clusteru odebrány; tyto uzly je pak třeba přidat do clusteru s novými adresami.

 5. Změna role uzlu ze sekundárního na řídicí

  Tento krok je nezbytný v případě, že byla řídicí role dočasně přiřazena jinému uzlu.

 6. Kontrola dostupnosti a stavu všech uzlů clusteru

  Ve webovém rozhraní řídicího uzlu můžete zobrazit stavy uzlů clusteru.

 7. Povolení zpracování poštovních přenosů v uzlech

  Povolte zpracování poštovního provozu v uzlech clusteru s novými adresami, jeden po druhém. Ujistěte se, že přenosy jsou zpracovávány bez chyb.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.