Scénář úpravy nastavení sítě pro všechny uzly

23. května 2024

ID 242105

Úprava nastavení sítě všech řídicích uzlů clusteru zahrnuje následující kroky:

 1. Zakázání zpracování poštovních přenosů u všech uzlů clusteru

  Pokud používáte vyrovnávač zátěže, vypněte v jeho nastavení zatížení uzlu. Pokud vyrovnávač zátěže nepoužíváte, ve webovém rozhraní aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway zakažte příjem zpráv u všech uzlů.

  Po vypnutí zátěže počkejte, až se zprávy ze všech front zcela odešlou na uzly.

 2. Změna adresy řidicího uzlu

  Chcete-li tak učinit, v řidicím uzlu:

  1. Upravte nastavení sítě uzlu v režimu technické podpory.

   Můžete upravit síťová nastavení operačního systému, IP adresy síťových adaptérů, adresu výchozí brány a adresy serverů DNS.

  2. Otestujte nastavení sítě operačního systému v uzlu.

   Tímto krokem se ujistíte, že jsou nová nastavení sítě skutečně použita.

  3. Upravte záznamy A a PTR na serveru DNS pro řídicí uzel tak, aby odpovídaly nové IP adrese a názvu domény uzlu.

   To je nutné pro správné fungování ověření protokolem Kerberos pomocí technologie SSO a pro interakci s jinými poštovními systémy.

  4. Změna adresy uzlu v programu v režimu technické podpory

   Tento krok je nutný, pokud byla změněna IP adresa nebo port uzlu.

 3. Odebrání sekundárních uzlů z clusteru

  Přihlaste se k webovému rozhraní řídicího uzlu pomocí nové adresy a odeberte z clusteru všechny sekundární uzly.

  Pokud cluster obsahuje jeden uzel, přeskočte tento krok a přejděte ke kroku 6.

 4. Změna adres sekundárních uzlů

  Změňte adresy všech sekundárních uzlů, jeden po druhém. Chcete-li tak učinit, v každém uzlu:

  1. Upravte nastavení sítě sekundárního uzlu v režimu technické podpory.

   Můžete upravit síťová nastavení operačního systému, IP adresy síťových adaptérů, adresu výchozí brány a adresy serverů DNS.

  2. Otestujte nastavení sítě operačního systému v uzlu.

   Tímto krokem se ujistíte, že jsou nová nastavení sítě skutečně použita.

  3. Upravte záznamy A a PTR na serveru DNS pro sekundární uzel tak, aby odpovídaly nové IP adrese a názvu domény uzlu.

   To je nutné pro správné fungování ověření protokolem Kerberos pomocí technologie SSO a pro interakci s jinými poštovními systémy.

  4. Změna adresy uzlu v programu v režimu technické podpory

  Tento krok je nutný, pokud byla změněna IP adresa nebo port uzlu.

 5. Přidání sekundárních uzlů do clusteru

  Pomocí nové adresy řídicího uzlu se přihlaste k webovému rozhraní a přidejte do clusteru sekundární uzly s novými adresami.

 6. Kontrola dostupnosti a stavu všech uzlů clusteru

  Ve webovém rozhraní řídicího uzlu můžete zobrazit stavy uzlů clusteru.

 7. Povolení zpracování poštovních přenosů v uzlech

  Povolte příjem zpráv na uzlech clusteru pod jejich novými adresami, jeden po druhém. Ujistěte se, že přenosy jsou zpracovávány bez chyb.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.