Používání maker v šablonách upozornění

23. května 2024

ID 56706

Makro je výplňový prvek používaný v šablonách upozornění na událost. V textu upozornění generovaném na základě šablony je makro nahrazeno určitou hodnotou.

Syntax makra: %MACRO_NAME%

V textu upozornění na aktivaci pravidla můžete používat následující makra (viz tabulku níže).

Makra pro šablony upozornění

 

Makro

Popis

%NODE_IP%

IP adresa uzlu clusteru, který zprávu zpracoval.

%NODE_PORT%

Port připojení uzlu clusteru, který zprávu zpracoval.

%PRODUCT_NAME%

Název aplikace – Kaspersky Secure Mail Gateway.

%SMTP_MESSAGE_ID%

Záhlaví zprávy Message-ID.

%SENDER%

Adresa odesílatele e-mailu.

%SENDER_IP%

IP adresa odesílatele zprávy

%ALL_RECIPIENTS%

Adresy všech příjemců původní zprávy.

%AFFECTED_RECIPIENTS%

Adresy původních příjemců zprávy ovlivněné událostí popsanou v upozornění.

%AFFECTED_RULES%

Seznam ID aktivovaných pravidel.

%MESSAGE_ID%

ID přiřazené zprávě aplikací Kaspersky Secure Mail Gateway.

%SUBJECT%

Předmět původní zprávy.

%DATE%

Datum, kdy byla zpráva přijata.

%MESSAGE_ACTION%

Akce provedená u zprávy aplikací.

Možné hodnoty:

 • Skipped.
 • Disinfected.
 • AttachmentDeleted.
 • Deleted.
 • Rejected.

Pokud byla zpráva umístěna do zálohy, po akci následuje čárka a slova zálohováno.

%DATA_BEGIN%

Makro služby pro určení počátku seznamu příloh.

%DATA_END%

Makro služby pro určení konce seznamu příloh.

%OBJECT_NAME%

Název zjištěného objektu.

Hodnota makra závisí na jeho pozici v textu upozornění:

 • Mezi makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% je vložen název přílohy.
 • Mimo makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% je vložena hodnota Zpráva.

V předmětu upozornění je na místo makra vložena hodnota Zpráva.

%OBJECT_SIZE%

Velikost celé zprávy nebo jednotlivých příloh.

Hodnota makra závisí na jeho pozici v textu upozornění:

 • Mezi makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% je vložena velikost přílohy.
 • Mimo makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% je vložena velikost celé zprávy.

V předmětu upozornění se u tohoto makra vždy vkládá velikost celé zprávy.

%STATUS%

Výsledek kontroly zprávy nebo přílohy.

Hodnota makra závisí na jeho pozici v textu upozornění:

 • Mezi makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% jsou vloženy stavy kontroly součástmi Anti-Virus a Filtrování obsahu.
 • Mimo makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% jsou vloženy stavy kontroly celé zprávy (pokud je u příslušných stavů v pravidlu povoleno zasílání upozornění).

  V předmětu upozornění je makro vždy nahrazeno stavem kontroly celé zprávy (pokud je u příslušných stavů v pravidlu povoleno zasílání upozornění).

Pokud je stavů více, jsou vloženy jako seznam oddělený čárkami.

%OBJECT_ACTION%

Akce provedená u zprávy nebo přílohy aplikací.

Hodnota makra závisí na jeho pozici v textu upozornění:

 • Mezi makry %DATA_BEGIN% a %DATA_END% jsou vloženy akce provedené moduly Anti-Virus nebo Filtrování obsahu (Blokováno, Neblokováno, Dezinfikováno) nebo akce provedená součástí Anti-Phishing u celé zprávy.
 • Mimo makra %DATA_BEGIN% a %DATA_END% je vložena akce provedená u celé zprávy.

  V předmětu zprávy je vždy vložena akce provedená u celé zprávy.

   

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.