Záloha

23. května 2024

ID 88718

V záloze se ukládají zprávy, které aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway uloží před zpracováním. Oprávnění k přístupu ke zprávám v záloze jsou omezena tak, aby zajistila zabezpečení serveru Kaspersky Secure Mail Gateway.

Pokud je u zprávy použito pravidlo, které má v nastavení zaškrtnuto políčko Přesunout zprávu do zálohy, původní zpráva je umístěna do zálohy bez ohledu na zadanou akci. Zprávy se ukládají do zálohy společně s přílohami.

V režimu správce se zobrazují informace o všech zprávách umístěné do zálohy.

S příslušnými oprávněními může správce aplikace u zpráv v záloze provést následující akce:

Výchozí maximální velikost zálohy je 7 GB. Jakmile velikost zálohy překročí výchozí limit, aplikace začne ze zálohy odstraňovat nejstarší zprávy. Když velikost zálohy opět klesne pod limit, aplikace s odstraňováním zpráv ze zálohy přestane.

Vlastní záloha

V režimu uživatele se zobrazuje záloha s informacemi o zprávách aktuálního uživatele.

Uživatel může zobrazit vlastní zálohu a provádět akce u zpráv, pokud správce zapnul příslušné možnosti v nastavení vlastní zálohy.

Vlastní záloha obsahuje zprávy, na které byly uplatněny akceDezinfikovat, Odstranit přílohu nebo Odstranit zprávu. Pokud byla na zprávu uplatněna akce Přeskočitnebo Odmítnout, zpráva není uživateli ve vlastní záloze k dispozici.

Uživatel aplikace může se zprávami ve vlastní záloze provádět následující akce:

Do osobní zálohy se neumisťují zprávy, pokud se jméno nebo e-mailová adresa uživatele shoduje se jménem nebo e-mailovou adresou jiného uživatele nebo skupiny v doméně serveru LDAP. E-mailové adresy a jména uživatelů jsou po každé úspěšné synchronizaci s řadičem domény služby Active Directory kontrolovány na duplicity.

V této části nápovědy

Konfigurace nastavení zálohy

Konfigurace vlastní zálohy

Zobrazení tabulky objektů v záloze

Konfigurace zobrazování tabulky objektů v záloze

Filtrování a vyhledávání zpráv v záloze

Zobrazení informací o zprávě v záloze

Doručení zprávy ze zálohy

Stažení zprávy ze zálohy

Odstranění zprávy ze zálohy

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.