E-mailová upozornění u aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

26. dubna 2024

ID 88719

Můžete nakonfigurovat následující typy upozornění pošty:

Upozornění na události aplikace

Upozornění na události aplikace (dále také označována jako „upozornění aplikace“) obsahují informace o nastavení aplikace, chybách, ke kterým došlo při provozu aplikace, a obnovení po chybách.

Můžete konfigurovat doručování upozornění aplikace správci poštovního serveru u těchto událostí aplikace:

 • Ochrana:
  • Databáze součásti Anti-Virus jsou zastaralé.
  • Databáze součásti Anti-Spam jsou zastaralé.
  • Databáze součásti Anti-Phishing jsou zastaralé.
  • Problémy s aktualizací databází.
  • Problémy s KSN/KPSN.
  • Žádosti KSN byly filtrovány.
 • Synchronizace:
  • Uzel není k dispozici.
  • Synchronizace dat se nezdařila.
  • Použití nastavení se nezdařilo.
  • Čas se neshoduje s časem řídicího uzlu.
  • Problémy s konfigurací clusteru.
 • Integrace LDAP:
  • Problémy s připojením k LDAP.
  • Uložení dat LDAP pro zjišťování shody s pravidly se nezdařilo.
  • Uložení dat LDAP pro automatické vyplňován účtů se nezdařilo.

Text upozornění obsahuje tyto informace:

 • Název skupiny a seznam chyb nalezených v době odesílání upozornění.
 • Datum a čas posledního výskytu jednotlivých chyb.

  U chyb ve skupinách Synchronizace a Integrace LDAP je rovněž zaznamenáno datum a čas poslední úspěšné synchronizace.

 • IP adresa a port připojení uzlu clusteru, kde k příslušným chybám došlo.
 • Komentář k uzlu clusteru.

Upozornění na události aplikace jsou zasílána jednou denně o půlnoci místního času řídicího uzlu, pokud v danou dobu existuje alespoň jedna z výše uvedených chyb. Pokud se vyskytnou nové chyby nebo jsou vyřešeny dříve známé chyby, jsou upozornění aplikace odesílána maximálně jednou za 15 minut.

Upozornění na vrácené zprávy

Upozornění na vrácené zprávy (dále také označována jako „systémová upozornění“) obsahují informace o událostech a chybách služby, například zprávy o e-mailech, které nebyly doručeny, nebo zprávy o e-mailech, které byly odmítnuty z důvodu nedostatku volného místa na disku.

Můžete nakonfigurovat systémová upozornění zasílaná správci poštovního serveru u následujících typů zpráv:

 • Zprávy doručované na následujících systémových adresách služby:
  • postmaster@<moje_domény>
  • mailer-daemon<moje_doména>
  • root@<moje_doména>

   Doména <moje_doména> odpovídá hodnotě nastavení Název domény zadaného při konfiguraci MTA.

 • Zprávy o chybách služby postfix.
 • Zprávy z operačního systému o chybách, které se vyskytly při provádění plánovaných úloh.

Upozornění na spuštění pravidel zpracování zprávy

Upozornění na aktivaci pravidla zpracování zpráv obsahují informace o objektech zjištěných jedním nebo více moduly aplikace při kontrole zprávy.

Můžete konfigurovat doručování upozornění odesílateli a příjemcům zprávy, příjemcům z doplňkového seznamu definovaného u aktivovaného pravidla a příjemcům z obecného seznamu pro všechna pravidla. U každé ze skupin příjemců můžete konfigurovat různé šablony upozornění.

V této části nápovědy

Konfigurace upozornění na události aplikace

Konfigurace upozornění na vrácené zprávy

Konfigurace upozornění na spuštění pravidel zpracování zprávy

Konfigurace šablon upozornění

Používání maker v šablonách upozornění

Přidání jedinečného ID zprávy do upozornění

Konfigurace adresy pro zprávy odesílané aplikací

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.