Používání pravidel zpracování zpráv

23. května 2024

ID 88778

Pravidlo pro zpracování zpráv (dále také jen „pravidlo“) je soubor parametrů a akcí, které aplikace aplikuje na zprávy, které splňují určitá kritéria. Aby bylo na e-mailovou zprávu použito pravidlo, musí být v jeho nastavení určena adresa odesílatele a příjemce.

Standardně aplikace obsahuje následující přednastavená pravidla zpracování zpráv:

  • Seznam povolených položek zpracovává zprávy z globálního seznamu povolených položek.
  • Seznam zakázaných položek zpracovává zprávy z globálního seznamu zakázaných položek.
  • Výchozí zpracovává zprávy podle nastavení předdefinovaného společností Kaspersky.

    Pravidla seznamu povolených položek a seznamu zakázaných položek jsou standardně zakázána.

Když aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway zpracovává e-mailovou zprávu, používá pravidla v souladu s jejich prioritou, tj. v pořadí výskytu v tabulce pravidel, odshora dolů. Pokud se kombinace adresy odesílatele a příjemce neshoduje, aplikace přejde k následujícímu pravidlu. Jakmile aplikace u jakéhokoli pravidla nalezne dvojici adres odesílatel–příjemce, použije na zprávu nastavení zpracování nakonfigurované v uvedeném pravidle a hledání odpovídajícího výsledku je dokončeno.

Pokud e-mailové adrese odpovídá více účtů LDAP, pravidlo se použije, jestliže jeho kritériím odpovídá alespoň jeden z těchto účtů. Pro každou dvojici odesílatel–příjemce se spouští pouze jedno pravidlo.

Pokud žádné z pravidel dvojici adres odesílatel–příjemce neobsahuje, zpráva se zpracuje v souladu s přednastaveným nastavením pravidla Výchozí.

Jestliže má zpráva podpis DKIM, může být poškozena, pokud aplikovaná pravidla zpracování změní předmět nebo tělo zprávy, odstraní přílohy, ošetří škodlivé objekty nebo přidají do těla zprávy prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

U každého pravidla můžete nakonfigurovat vlastní kritéria pro zpracování e-mailových zpráv a vybrat akci, která se na zprávy použije. Pokud je spuštěno více modulů aplikace a mají nakonfigurovány různé akce odezvy, bude provedena přísnější akce (Odstranit zprávuOdmítnoutOdstranit přílohuPřeskočit).

Akci Odmítnout doporučujeme nakonfigurovat, pouze pokud je aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway přímo integrována do poštovní infrastruktury, tj. pokud funguje jako hraniční brána.
Pokud je aplikace integrována za hraniční bránou třetí strany, tj. pokud funguje jako vnitřní brána, použití akce Odmítnout povede k tomu, že hraniční brána bude generovat upozornění na nedoručení (DSN, oznámení o doručení). Odesílání takovýchto upozornění na neexistující e-mailové adresy může degradovat pověst hraniční brány na internetu.

V této části nápovědy

Zobrazení tabulky pravidel

Konfigurace zobrazení tabulky pravidel

Scénář konfigurace pravidla zpracování zpráv

Příklady konfigurace pravidel zpracování zpráv

Zobrazení informací o pravidle

Povolení a zakázání pravidla zpracování zpráv

Změna nastavení pravidla

Odstraňování pravidel zpracování zpráv

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.