Obsah zprávy

23. května 2024

ID 89211

Zprávy obsahují následující informace o výkonu aplikace.

 1. Část Obecné informace.
  • Zjištěné objekty. Počet a objem zpracovaných zpráv, počítané samostatně pro jednotlivé moduly aplikace:
  • Akce. Počet a objem zpracovaných zpráv, počítané pro jednotlivé typy akcí provedených aplikací:
   • Nezjištěné.
   • Dezinfikováno.
   • Odstraněné zprávy.
   • Přeskočeno.
   • Nezpracováno.
   • Odstraněno.
   • Odmítnuto.
   • V karanténě.
  • Uzly. Počet a objem zpracovaných zpráv, počítané pro jednotlivé uzly clusteru zpracovávající e-mailový provoz.
 2. Část Typy objektů.
  • Anti-Virus. Počet zpráv pro vybrané období, počítané pro jednotlivé stavy kontroly součástí Anti-Virus:
   • Nezjištěné.
   • Zjištěné.
   • Přílohy s makry.
   • Nezpracované zprávy.

    Nezpracované zprávy jsou seskupeny podle následujících důvodů, proč kontrola nebyla provedena:

    • Šifrované. Kontrolu nebylo možno provést, protože zpráva byla zašifrovaná.
    • Chyba kontroly. Při kontrole součástí Anti-Virus došlo k chybě.
    • Nastavení aplikace. Kontrola součástí Anti-Virus byla zakázána v obecném nastavení ochrany.
    • Omezení licencí. Problémy s licencí.
    • Chyba databází. Chybějí databáze modulu Anti-Virus.
  • Kontrola odkazů. Počet zpráv pro vybrané období, počítané pro jednotlivé stavy kontroly odkazů:
   • Nezjištěné.
   • Zjištěné.
   • Nezpracované zprávy.

    Nezpracované zprávy jsou seskupeny podle následujících důvodů, proč kontrola nebyla provedena:

    • Chyba kontroly. Při kontrole odkazů došlo k chybě.
    • Nastavení aplikace. Kontrola odkazů byla zakázána v obecném nastavení ochrany.
    • Omezení licencí. Problémy s licencí.
    • Chyba databází. Chybějí databáze aplikace.
  • Anti-Phishing. Počet zpráv pro vybrané období, počítané pro jednotlivé stavy kontroly součástí Anti-Phishing:
   • Nezjištěné.
   • Zjištěné.
   • Nezpracované zprávy.

    Nezpracované zprávy jsou seskupeny podle následujících důvodů, proč kontrola nebyla provedena:

    • Chyba kontroly. Při kontrole součástí Anti-Virus došlo k chybě.
    • Nastavení aplikace. Kontrola součástí Anti-Phishing byla zakázána v obecném nastavení ochrany.
    • Omezení licencí. Problémy s licencí.
    • Chyba databází. Chybějí databáze aplikace.
  • Anti-Spam. Počet zpráv pro vybrané období, počítané pro jednotlivé stavy kontroly součástí Anti-Spam:
   • Nezjištěné.
   • Zjištěné.

    Zjištěné objekty jsou seskupeny podle následujících typů:

    • Spam.
    • Pravděpodobný spam.
    • Hromadná zpráva.
   • V karanténě.
   • Nezpracované zprávy.

    Nezpracované zprávy jsou seskupeny podle následujících důvodů, proč kontrola nebyla provedena:

    • Chyba kontroly. Při kontrole součástí Anti-Virus došlo k chybě.
    • Nastavení aplikace. Kontrola součástí Anti-Spam byla zakázána v obecném nastavení ochrany.
    • Omezení licencí. Problémy s licencí.
    • Chyba databází. Chybějí databáze aplikace.
  • Ověření odesílatele e-mailu. Počet zpráv pro vybrané období, počítané pro jednotlivé stavy kontroly součástí Ověření odesílatele e-mailu:
   • Nezjištěné.
   • Zjištěné.
   • Nezpracované zprávy.

    Nezpracované zprávy jsou seskupeny podle následujících důvodů, proč kontrola nebyla provedena:

    • Nastavení aplikace. Součást Ověření odesílatele e-mailu byla zakázána v obecném nastavení ochrany.
    • Omezení licencí. Problémy s licencí.
    • Chyba databází. Chybějí databáze aplikace.
  • Filtrování obsahu.
   • Nezjištěné.
   • Zjištěné.

    Zjištěné objekty jsou seskupeny podle následujících typů:

    • Velikost zprávy. Byla překročena maximální velikost zprávy.
    • Název přílohy. Název přílohy odpovídá kritériím nastaveným v pravidle zpracování zpráv.
    • Typ přílohy. Formát přílohy odpovídá kritériím nastaveným v pravidle zpracování zpráv.
   • Nezpracované zprávy.

    Nezpracované zprávy jsou seskupeny podle následujících důvodů, proč kontrola nebyla provedena:

    • Chyba kontroly. Při kontrole součástí Anti-Virus došlo k chybě.
    • Nastavení aplikace. Součást Filtrování obsahu byla zakázána v obecném nastavení ochrany.
    • Omezení licencí. Problémy s licencí.
    • Chyba databází. Chybějí databáze aplikace.
  • Použité pravidlo zpracování zprávy. Počet a objem zpráv zpracovaných jednotlivými aktivovanými pravidly.
 3. Část Statistika součásti Anti-Virus.
  • Nejčastějších 10 obdržených škodlivých objektů. Názvy nejčastějších škodlivých objektů v přijatých zprávách a počet, kolikrát byl modul Anti-Virus aktivován u každého z objektů.
  • Nejčastějších 10 odesílatelů škodlivých objektů. E-mailové adresy nejčastějších odesílatelů škodlivých objektů a počet, kolikrát byl modul Anti-Virus aktivován u každého z odesílatelů. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.
  • Nejčastějších 10 příjemců škodlivých objektů. E-mailové adresy nejčastějších příjemců škodlivých objektů a počet, kolikrát byl modul Anti-Virus aktivován u každého z příjemců. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.
 4. Část Statistika součásti Kontrola odkazů.
  • Nejčastějších 10 zdrojů škodlivých|adwarových|legitimních odkazů. IP adresy serverů, které byly nejčastěji použity k odesílání škodlivých/adwarových/legitimních odkazů, a počet zjištění u každého ze zdrojů.
  • Nejčastějších 10 příjemců škodlivých|adwarových|legitimních odkazů. E-mailové adresy nejčastějších příjemců škodlivých/adwarových/legitimních odkazů a počet zjištění u každého z příjemců. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.
 5. Část Statistika součásti Anti-Phishing.
  • Nejčastějších 10 zdrojů phishingu. IP adresy serverů, které byly nejčastěji použity k odesílání phishingových zpráv, a počet zjištění u každého ze zdrojů.
  • Nejčastějších 10 příjemců phishingu. E-mailové adresy nejčastějších příjemců phishingových zpráv a počet zjištění u každého z příjemců. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.
 6. Část Statistika součásti Anti-Spam.
  • Nejčastějších 10 zdrojů spamu. IP adresy serverů, které byly nejčastěji použity k odesílání spamu nebo hromadných zpráv, a počet zjištění u každého ze zdrojů.
  • Nejčastějších 10 příjemců spamu. E-mailové adresy nejčastějších příjemců spamu nebo hromadných zpráv a počet zjištění u každého z příjemců. Adresy jsou převzaty z relace SMTP.

Viz také

Zprávy

Vytváření zpráv na vyžádání

Konfigurace naplánovaných zpráv

Konfigurace zobrazení tabulky zpráv

Filtrování a řazení zpráv

Zobrazení informací o zprávě

Odstranění zpráv

Stažení zpráv

Zasílání zpráv e-mailem

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.