Rozhraní aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

26. dubna 2024

ID 90219

S aplikací Kaspersky Secure Mail Gateway pracujete prostřednictvím webového rozhraní.

Hlavní okno webového rozhraní obsahuje následující položky:

 • Strom konzoly pro správu v levé části hlavního okna webového rozhraní aplikace.
 • Pracovní prostor v pravé části hlavního okna webového rozhraní aplikace.

Strom ovládacího panelu aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway

Strom ovládacího panelu aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway obsahuje následující oddíly:

 • Řídicí panel. Obsahuje widget a řídicí panely pro sledování provozu aplikace.
 • Pravidla. Umožňuje vytvářet a konfigurovat pravidla pro zpracování zpráv.
 • Uživatelské seznamy. Umožňuje vytvářet a konfigurovat vlastní přizpůsobené seznamy povolených a zakázaných adres.
 • Uzly. Umožňuje spravovat uzly clusteru.
 • Události. Obsahuje informace o událostech zjištěných v e-mailovém provozu a událostech aplikace, ke kterým došlo při provozu aplikace.
 • Záloha. Obsahuje informace o zprávách, které byly umístěny do zálohy na základě kontroly moduly aplikace, a filtr pro hledání zpráv v záloze.
 • Fronta zpráv. Obsahuje informace o frontě zpráv Agenta MTA, karanténě součásti Anti-Spam, karanténě KATA (pokud je nakonfigurována integrace s KATA) a filtru vyhledávání zpráv.
 • Zprávy. Umožňuje vám generovat zprávy o provozu aplikace a zasílat je e-mailem.
 • Účty. Obsahuje informace o uživatelských účtech aplikace a přístupových oprávněních.
 • Nastavení. Obsahuje části Obecné, Osobní účty, Externí služby, Protokoly a události, Sledování, Přístup k aplikaci a Integrovaný agent MTA, kde můžete konfigurovat aplikaci.

Pracovní prostor webového rozhraní Kaspersky Secure Mail Gateway

Pracovní prostor obsahuje informace o oddílech, které vybíráte v konzole pro správu, a ovládacích prvcích pro úpravu nastavení aplikace.

Nastavení v pracovním prostoru hlavního okna jsou seskupena do skupin nastavení pro oddíly, v nichž můžete spravovat nastavení aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.