Seznamy povolených a zakázaných položek

23. května 2024

ID 90648

Pomocí seznamů povolených a zakázaných adres můžete podrobněji řídit způsob, jakým poštovní systém reaguje na zprávy z určitých adres. Na seznam povolených adres můžete například přidat zdroje, které oficiálně nejsou spamem, ale jsou aplikací identifikovány jako hromadná zpráva (například zprávy ze zpravodajských portálů).

Ke konfiguraci seznamů povolených a zakázaných adres můžete použít následující:

 • Přednastavená pravidla zpracování zpráv Seznam povolených položek a Seznam zakázaných položek. Můžete si také vytvořit vlastní pravidla s adresami odesílatelů a příjemců, na jejichž zprávy má být zadaná akce uplatněna, a změnit prioritu těchto pravidel.

  Standardně jsou pravidla Seznam povolených položek a Seznam zakázaných položek vypnutá a nejsou v nich uvedeny žádné adresy odesílatelů ani příjemců. Chcete-li tato pravidla zapnout, musíte v nich vygenerovat seznamy adres.

 • Vlastní seznamy povolených a zakázaných položek obsahující adresy odesílatele u jednoho příjemce. Vlastní seznam povolených položek umožňuje průchod zpráv bez kontroly modulem Anti-Spam. U těchto zpráv ale i nadále probíhá kontrola na výskyt phishingu, virů a dalších hrozeb a rovněž se provádí filtrování obsahu.

Níže uvedený obrázek obsahuje vývojový diagram výchozího algoritmu pro zpracování zpráv v souladu se seznamy povolených a zakázaných položek. Můžete změnit akci u pravidla Seznam zakázaných položek (Odmítnout nebo Odstranit zprávu) a změnit prioritu pravidel přesunutím pravidel Seznamu povolených položek a Seznamu zakázaných položek v tabulce pravidel. V tomto případě se bude algoritmus pro uplatňování akcí lišit od algoritmu popsaného výše.

allow-denylists_scheme

Algoritmus pro zpracování zpráv v souladu se seznamem povolených a zakázaných položek

Zprávy, u nichž je v pravidlech zpracování zpráv adresa odesílatele a příjemců na seznamu povolených nebo zakázaných, se zpracovávají takto:

 • Pokud se adresy odesílatele a příjemců zprávy nacházejí v pravidle Seznam povolených adres na seznamu povolených adres, aplikace standardně zprávu přeskočí bez kontroly.
 • Jestliže zpráva není v pravidle Seznam povolených položek zadaná, adresa se kontroluje oproti seznamu zakázaných položek v pravidle Seznam zakázaných položek. Je-li adresa odesílatele a příjemců na seznamu nalezena, aplikace standardně zprávu odmítne bez provádění kontroly. Akci u pravidla Seznam zakázaných položek můžete změnit.

Pokud se na zprávu nepoužije globální seznam zakázaných ani povolených adres v pravidlech zpracování zpráv, aplikace kontroluje, zda se adresa nachází na vlastních seznamech příjemce.

 • Pokud je adresa odesílatele na vlastním seznamu povolených položek, kontrola modulem Anti-Spam se neprovádí. Zpráva je zpracována podle výsledků kontroly jinými moduly aplikace.
 • Pokud se adresa odesílatele nenachází na vlastním seznamu povolených položek příjemce, je zkontrolována oproti vlastnímu seznamu zakázaných položek. V případě shody není zpráva doručena příjemci, který tento vlastní seznam zakázaných položek vlastní. V závislosti na určené akci aplikace zprávu odstraní nebo odmítne. Aplikace může zprávu rovněž umístit do zálohy.

  * Před umístěním zprávy do zálohy aplikace tuto zprávu zkontroluje všemi moduly ochrany. Na základě výsledku kontroly aplikace na zprávu použije nejpřísnější dostupnou akci. Pokud například výsledky kontroly aktivují pravidlo, které aplikuje akci Odstranit zprávu, ale vlastní seznam zakázaných položek stanoví akci Odmítnout, bude provedena akce Odstranit zprávu, protože jde o přísnější reakci. Jinými slovy, zpráva je odstraněna na základě nastavení pravidla, a ne odmítnuta na základě nastavení vlastního seznamu zakázaných položek.

  Zprávy umístěné do zálohy se neberou v úvahu při počítání zpráv se stavem Vlastní seznam zakázaných položek ve widgetech v části Řídicí panel.

Pokud se adresy nenacházejí na žádném seznamu v pravidlech zpracování zpráv ani na vlastních seznamech příjemce, zpráva je zpracována v souladu s vybraným pravidlem. Algoritmus pro výběr pravidle je podrobněji popsán v kapitole o používání pravidel zpracování zpráv.

V této části nápovědy

Konfigurace vlastních seznamů

Zobrazení vlastních seznamů povolených a zakázaných položek

Vytváření vlastních seznamů

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.