Filtrování a vyhledávání zpráv v záloze

23. května 2024

ID 91235

Postup při hledání zpráv v záloze:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Záloha.
 2. Klikněte na ikonu Filtrování..

  Otevře se okno Filtry.

 3. Kliknutím na tlačítko Přidat filtr přidáte do vyhledávání zpráv kritérium filtrování.
 4. V polích, která se zobrazí, nakonfigurujte požadované kritérium filtrování. To provedete tak, že vyplníte pole filtru podle následující tabulky.

  a. Vyberte kritérium:

  b. Vyberte logický operátor:

  c. Zadejte hodnotu:

  Zjištěno součástí

  Pro toto kritérium nejsou poskytovány logické operátory

  Zaškrtněte políčka vedle názvů modulů aplikace, jejichž kontroly ve zprávě zjistily hrozby.

  Můžete vybrat jeden nebo více modulů kontroly:

  Moduly kontroly lze kombinovat pomocí logického operátoru „AND“.

  E-mail odesílatele

  • obsahuje

  Text pro vyhledávání e-mailových adres odesílatele. Adresy, které mají být prohledávány, jsou převzaty z relace SMTP.

  Můžete zadat e-mailovou adresu (například priklad-emailu@priklad.cz), název domény (například priklad.cz) nebo několik symbolů z e-mailové adresy (například: pri).

  Pokud jste nakonfigurovali integraci serveru LDAP, aplikace vyhledá záznamy v mezipaměti LDAP odpovídající zadanému řetězci vyhledávání a zobrazí popis s názvy účtu.

  IP odesílatele

  • se rovná

  Vyhledejte text pro IP adresu, z níž byla zpráva odeslána.

  Adresu můžete zadat ve formátu IPv4 nebo IPv6.

  E-mail příjemce

  • obsahuje

  Text pro vyhledávání e-mailových adres příjemce. Adresy, které mají být prohledávány, jsou převzaty z relace SMTP.

  Můžete zadat e-mailovou adresu (například priklad-emailu@priklad.cz), název domény (například priklad.cz) nebo několik symbolů z e-mailové adresy (například: pri).

  Pokud jste nakonfigurovali integraci serveru LDAP, aplikace vyhledá záznamy v mezipaměti LDAP odpovídající zadanému řetězci vyhledávání a zobrazí popis s názvy účtu.

  Při filtrování zpráv ve vlastní záloze se neberou v úvahu adresy příjemců v poli skryté kopie.

  Předmět

  • obsahuje

  Text pro vyhledávání předmětu zprávy

  ID zprávy aplikace

  • se rovná

  Jedinečný identifikátor přiřazený zprávě aplikací.

  SMTP message ID

  • obsahuje

  ID zprávy na poštovním serveru.

  Pokud jste nakonfigurovali přidávání ID k upozorněním na odmítnuté zprávy, pomocí tohoto ID lze vyhledávat zprávu v záloze při odpovídání na žádost uživatele.

  Datum a čas

  • od
  • před

  Časové období pro zpracování zpráv a jejich umístění v záloze.

  Velikost zprávy

  • větší nebo rovno
  • menší nebo rovno

  Limit velikosti pro vyhledávání zpráv.

  Uzel

  • se rovná
  • se nerovná

  Uzel clusteru, který zpracoval zprávu.

  Toto kritérium není k dispozici ve vlastní záloze.

  Můžete zadat více kritérií filtrování. Chcete-li přidat další kritérium, klikněte na tlačítko Přidat filtr.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

Zprávy vyhovujících kritériím hledání se zobrazují v seznamu zpráv v části Záloha.

V tabulce se zobrazují informace o přibližně posledních 5000 zpráv. Pokud kritériím filtrování vyhovuje více než 5000 zpráv, zvažte zpřesnění kritérií vyhledávání.

Viz také

Záloha

Konfigurace nastavení zálohy

Konfigurace vlastní zálohy

Zobrazení tabulky objektů v záloze

Konfigurace zobrazování tabulky objektů v záloze

Zobrazení informací o zprávě v záloze

Doručení zprávy ze zálohy

Stažení zprávy ze zálohy

Odstranění zprávy ze zálohy

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.