Zobrazení informací o zprávě v záloze

23. května 2024

ID 91236

Postup zobrazení informací o zprávě v záloze:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Záloha.
 2. V tabulce objektů zálohy vyberte zprávu, u níž chcete zobrazit informace.

  Otevře se okno Zobrazit informace o zprávě

V tomto okně se zobrazují následující informace o zprávě:

 • Důvod zálohy.

  Název modulu aplikace provádějícího kontrolu, který umístil zprávu do zálohy.

 • ID zprávy aplikace.

  Jedinečné ID aplikace přiřazené zprávám při zpracování.

 • Předmět.

  Předmět zprávy.

 • E-mail odesílatele.

  E-mailová adresa odesílatele zprávy. Adresa je převzata z relace SMTP (hodnota MAIL FROM).

 • IP odesílatele.

  IP adresa serveru, z níž byla zpráva odeslána.

 • Čas přijetí.

  Datum a čas, kdy aplikace obdržela zprávu ke zpracování.

 • Uzel.

  Uzel, který zpracoval zprávu.

  Toto pole není k dispozici ve vlastní záloze.

 • SMTP message ID.

  ID přiřazené zprávě poštovním serverem.

 • Přílohy.

  Názvy a velikosti příloh (v bajtech).

 • Část Pravidla obsahuje následující informace o pravidlech, kvůli nimž byly zprávy přesunuty do zálohy:
  • Název pravidla.
  • E-mail příjemce.

   E-mailové adresy příjemců v poli Komu. Obsahuje adresy z relace SMTP (hodnoty RCPT TO), které se vyskytují v záhlaví MIME To.

  • Kopie.

   E-mailové adresy příjemců v poli Kopie. Obsahuje adresy z relace SMTP (hodnoty RCPT TO), které se vyskytují v záhlaví MIME Cc, ale ne v záhlaví MIME To.

  • Skrytá kopie.

   E-mailové adresy příjemců v poli Skrytá kopie. Obsahuje adresy z relace SMTP (hodnoty RCPT TO), které se nevyskytují v záhlaví MIME To ani v záhlaví MIME Cc.

   Toto pole není k dispozici ve vlastní záloze.

  • Akce.

   Akce, která byla provedena u zprávy na základě výsledků kontroly všemi moduly aplikace.

  • Výsledky kontroly.

   Tuto skupinu můžete rozbalit a zobrazit podrobnosti o výsledcích kontroly u jednotlivých modulů aplikace.

   • Anti-Virus.
   • Anti-Spam.
   • Anti-Phishing.
   • Kontrola odkazů.
   • Filtrování obsahu.
   • Vlastní seznam zakázaných položek.
   • Ověření odesílatele e-mailu.

    Tuto skupinu můžete rozbalit a u jednotlivých technologií (SPF, DKIM a DMARC) zobrazit podrobnosti o výsledcích ověření.

   • KATA.

    Toto se zobrazí pouze v případě, že je nakonfigurována integrace KATA.

  • Důvod zálohy.

   Název modulu aplikace provádějícího kontrolu, který umístil zprávu do zálohy.

 • Ve skupině nastavění Doručit zprávu můžete odeslat zprávu příjemcům nebo ji přesměrovat na další adresy jako přílohu nebo v původní podobě.

  Tato skupina nastavení není k dispozici ve vlastní záloze. V režimu správce se tato skupina zobrazí pouze v případě, že jsou k dispozici oprávnění k přeposílání zpráv ze zálohy.

Kliknutím na odkaz v horní části okna s informacemi o zprávě přejdete do části Události, kde si můžete prohlédnout informace o událostech souvisejících se zpracováním této zprávy.

Viz také

Záloha

Konfigurace nastavení zálohy

Konfigurace vlastní zálohy

Zobrazení tabulky objektů v záloze

Konfigurace zobrazování tabulky objektů v záloze

Filtrování a vyhledávání zpráv v záloze

Doručení zprávy ze zálohy

Stažení zprávy ze zálohy

Odstranění zprávy ze zálohy

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.